นราธิวาส​- ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ อำเภอสุไหงปาดี เยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ ต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด -19

0
12

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองให้พื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านปะลุรู หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนวัดประชุมชลธารา หมู่ที่ 6 บ้านควน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

สำหรับบรรยากาศการเปิดเรียนในวันเเรก เป็นไปอย่างคึกคัก โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาตามระเบียบ และข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด ทั้งระยะห่างก่อนเข้าโรงเรียน การตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย และการจัดระเบียบห้องเรียนให้มีความเหมาะสม ซึ่งนักเรียนต่างรู้สึกดีใจที่โรงเรียนเปิด ได้เจอเพื่อนในวันนี้หลังจากปิดโรงเรียนปิดมานานกว่า 4 เดือน

ทั้งนี้ภายหลังจากพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 โดยได้เน้นย้ำมาตรการ การรักษาความปลอดภัยแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยงานเชิงรุกเข้าพื้นที่ สร้างความเข้าใจ เรียนรู้จากความต้องการของประชาชน และช่วยเหลือด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนตาม New Normal ของโรงเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก! ยึดมาตรการรักษาความปลอดภัยครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ในฐานะหน่วยที่ดูแลรับพื้นที่ อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอสุไหงปาดี บรูณาการการทำงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการวางแผนงาน และวางกำลังในการรักษาความปลอดภัยครูให้มีความปลอดภัยครอบคลุมในทุกด้าน ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้สนับสนุนอำนวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ โดยตลอด ทั้งอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัส การลงพื้นที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการแพร่เชื้ออีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น