ปัตตานี-กำชับทุกฝ่ายยังต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 เปิดเรียน 1 ก.ค.63 จำนวน 703 แห่ง

0
25
ปัตตานี-กำชับทุกฝ่ายยังต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 เปิดเรียน 1 ก.ค.63 จำนวน 703 แห่ง

ปัตตานี-กำชับทุกฝ่ายยังต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 เปิดเรียน 1 ก.ค.63 จำนวน 703 แห่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 20/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  COVID -19  ของโลกที่ยังมีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละนับแสนคน ในส่วนของประเทศแม้จะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางเข้าจากต่างประเทศ (State Quarantine) อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของจังหวัดปัตตานี ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 69 วัน อยู่ที่จำนวน 90 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในที่ประชุมได้กำชับให้คณะกรรมการฯ ทุกฝ่าย ยังต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องมีการตรวจสอบ คัดกรองตามมาตรการที่กำหนด พร้อมให้ทุกอำเภอและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามผู้ที่เคยติดเชื้อทุกรายของจังหวัดควบคู่กันไปด้วย

สำหรับประเด็นที่สำคัญอื่น คือ การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดปัตตานี ทั้งหมด 1,337 โรง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้อนุมัติให้เป็นเรียนได้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แล้ว จำนวน 703 แห่ง และอีกจำนวน 575 แห่ง ที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานให้เป็นไปตามที่กำหนดเพิ่มเติม ให้คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการด้านการศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดเรียน 59 แห่ง และที่ยังไม่ส่งรายงานประเมินความพร้อม 83 แห่ง ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้โดยเร็ว เพื่อให้ทันกับการเปิดเรียน ในวันที่ 16  กรกฎาคม ต่อไป.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น