ปัตตานี – กลุ่มเพื่อนมิตรภาพตุยง​ ก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือสังคม หลังพ้นภัยวิกฤติโควิด19

0
345

เมื่อวันอาทิตย์ที่28มิย.ผ่านมา ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครองท้องถิ่น กลุ่มกำนัน ผญ.บ้านและ กลุ่มนักธุรกิจ​ท้องถิ่น​ ในนามมิตรภาพทางสังคม ชาวตำบลตุยง​ อำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี ได้มาร่วมกัน ประชุม แลกเปลี่ยน ถึงปัญหาวิกฤต​ ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสบในช่วง covid 19 ระยะเวลา3 เดือนที่ผ่านมา


ทั้งหมดได้ระดมความคิดเห็นประชุมเพื่อหาทางออกแก้ปัญหา ให้กับสังคมและชุมชนในตัวเองที่มีอยู่ ช่วง covid 19 ที่ผ่านมา เล็งเห็นชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน​ทุกข์ทนอย่างหนักเช่นขาดแคลนรายได้หลัก​ ขาดโอกาส และ เดือดร้อนในอาชีพ ขั้นวิกฤตทั่วกัน​
ด้วย​สถานการณ์​นี้ หลายคนได้พบว่า​ ในท้องถิ่นตัวเองนั้นยังมีผู้ที่ยากจน​ ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า ที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแล​ มีจำนวนสูงมาก​ ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ​ มุสลิม​ อื่นๆ​  จึงได้หาทาง รวมตัวกันเพื่อเป็นเครือข่าย และช่วยเหลือกันทางสังคม แก้ไขปัญหา​ ช่วยบรรเทาทุกข์​ให้ทันกับสถานการณ์ต่อไป โดยในที่ประชุมมีมติคิดเห็นตรงกัน ได้ข้อสรุปว่า ต้องจัดตั้งมูลนิธิแห่งใหม่​ของสังคมช่วยเหลือสังคม


นายสาการียา เวาะกอ ผู้นำกลุ่มชาวหนองจิก เปิดเผยว่า เป็นความตั้งใจ​ของกลุ่ม เป็นเพื่อนของตนเอง​ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​สมาชิกอบต.  และผู้นำชุมชนต่างๆในจังหวัดปัตตานี​ ช่วงที่ผ่านมาได้พูดคุยกันหลายครั้ง และช่วยเหลือกันในกลุ่มย่อยๆ กลุ่มเล็กๆ ทำให้พบเครือข่าย หลายคนพบว่าประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงรวมตัวกัน ประชุมและหาทาง แก้ไขปัญหา สังคม ในรูปแบบเครือข่ายจำนวนถึง.50​คน​ ในวันนี้พวกเราจึง พร้อมใจกัน จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ชื่อ ศูนย์เด็กกำพร้า และสังคมสงเคราะห์ตุยง จะตั้งอยู่ที่ ตำบลตุยง​  อำเภอหนองจิก​ จังหวัดปัตตานี

ตนเองได้รับตำแหน่งเป็นว่าที่ประธานมูลนิธิ​ฯ​  มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ หาทางออก ลักษณะ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ แบบ ใช้ทรัพยากรที่จัดหาได้ในส่วนของพื้นที่มาระดมกัน ไม่ว่าทุนทรัพย์​หรือทรัพยากร​ต่างๆ​ที่มี​  ไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งของหรืออะไรก็ได้มาแบ่งปันกัน ในลักษณะ ใครมีเล็กน้อย ก็ช่วยน้อยใครมีมากก็ช่วยมาก นอกจากนี้จะเป็นการสร้างเครือข่าย ให้การช่วยเหลือกันด้านอาชีพ และสร้างสังคม ในการช่วยเหลือสังคมให้มีความเข้มแข็งขึ้น​ไม่จำกัดศาสนา​ แบบพหุวัฒนธรรม​ เพราะในภาวะที่ผ่านมา เมื่อเราจะต้องการช่วยเหลือคนในหมู่บ้านจะต้องประสานขอ ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มต่างๆ หน่วยงานอื่นๆ​ ซื่งมีปัญหาความล่าช้า และ ความสะดวก จึงมีแนวคิดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลาง​ ประสานงานการช่วยเหลือ​  ต่อจากนี้พวกเราจึงคิดว่าต้องสร้างระบบเครือข่ายในลักษณะเป็นระบบมูลนิธิ ให้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคต ไม่จำเป็นต้องรอภาครัฐเสมอไป​  ทั้งนี้มูลนิธิ​ที่จะจดทะเบียนในเดือนหน้า และจะมีการช่วยเหลือ  เกิดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือทางสังคม​ที่ดีกันต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น