ผอ.สถาบันฮาลาล มอ.นำคณะเข้าพบรมช.มหาดไทย เพื่อรับนโยบายการของบประมาณและร่วมหารือการขับเคลื่อนกิจการฮาลาล

0
151

ผอ.สถาบันฮาลาล มอ.นำคณะเข้าพบรมช.มหาดไทย เพื่อรับนโยบายการของบประมาณและร่วมหารือการขับเคลื่อนกิจการฮาลาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะบุคลากร เข้าพบ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บ้านพัก  จังหวัดสงขลา

โอกาสนี้ รมช.มหาดไทยได้มอบนโยบายและแนะนำการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการด้านฮาลาลในอนาคตอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น