ปัตตานี-รมว.พม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อม ประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 7 ทั้ง 3 จชต.

0
34
ปัตตานี-รมว.พม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อม ประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 7 ทั้ง 3 จชต.

ปัตตานี-รมว.พม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อม ประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 7 ทั้ง 3 จชต.

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00น. ที่บ้านตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)และคณะ ลงพื้นที่ปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวตำบลตันหยงลุโละให้การต้อนรับ

เมื่อคณะเดินทางถึง ได้เยี่ยมทักทายประชาชนที่บริเวณมัสยิดกรือเซะ พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน  จากนั้นได้ขึ้นรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้าง เข้าไปในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เพื่อเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 10 ราย  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ถุงยังชีพ และตะกร้าของขวัญด้วย

ต่อจากนั้น เวลา 14.00 น. รมว.พม.และคณะผู้บริหาร เดินทางถึง มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะคณะกรรมการอิสลาม และอิหม่ามประจำมัสยิดกลางปัตตานี และให้กำลังใจ นายสุไลมาน ยาโม ศิลปินพื้นบ้านจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

และเวลา 15.35 น. ที่ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส) จำนวน 20 หน่วยงาน รับฟังปัญหาและความต้องการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้มอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง พม. โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีต้อนรับพร้อม กล่าวรายการการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และได้ปฏิบัติตามแผนงานทั้งการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายและการให้ความช่วยเหลือในกรณีการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถ.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น