ยะลา- ศอ.บต.หารือ กอ.รมน.​ เตรียมเยียวยาเพิ่ม​ กรณี​เขาตะเว, อับดุลเลาะ​ สู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจชต.กลางเดือนหน้านี้

0
86

จากกรณีเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่เขาบริเวณเทือกเขาตะเว รอยต่อ อ.ระแงะ กับ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 และมีการปะทะโดยสำคัญผิดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย นั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 62 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส และ พ.อ.ธีร์พัชร์ เอมพันธ์ ผบ.ทพ.ที่ 45 เดินทางลงพื้นที่หมู่ 8 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทครอบครัวของนายฮาพีซี มะดาโอะ อายุ 24 ปี นายบูดีมัน มะลี อายุ 26 ปี และนายมะนาซี สะมะแอ อายุ 27 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต บนเทือกเขาตะเว เนื่องจากสำคัญผิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยทั้ง 3 ครอบครัวจะได้รับเงินเบื้องต้น ครอบครัวละ 500,000 บาท ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555 (ระเบียบ กพต.) ตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิย.63เวลา 15.30 น. ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า สำหรับการดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ทั้ง 3 ราย ในเบื้องต้น การเยียวยาเป็นตัวเงินได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมาได้มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทแต่ละราย จำนวน 5 แสนบาท เป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการเยียวยาและส่วนงานอื่นๆ ได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูแลการเยียวยากรณีที่เห็นว่าเป็นการกระทำอันเนื่องจากเป็นการสำคัญผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีระเบียบต่างๆ กำหนดไว้แล้วและมีการประชุมวันนี้ คณะกรรมการเยียวยา มีมติเห็นสมควรให้การเยียวยาเพิ่มเติมแก่ ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย อีกรายละ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามร่างระเบียบการเยียวยา ซึ่งได้ใช้ร่างระเบียบไปแล้วเหมือนกับกรณีหนึ่งที่เกิดเหตุที่ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง เมื่อปลายปี 2558 นอกจากนั้น 1 ใน 3 ครอบครัวมีบุตร 1 คน ซึ่งจะต้องดำเนินการเยียวยาในเรื่องการศึกษาโดยเป็นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนจบปริญญาตรีและเบี้ยยังชีพรายเดือน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


“จากการประชุมในวันนี้ จะเร่งนำเข้าสู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลางเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ถัดไป เป็นเรื่องเร่งด่วน อย่างไรก็ตามนอกจากการตามระเบียบของทางราชการที่กล่าวมา หน่วยงานต่างๆได้ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในฐานะพี่น้องร่วมชาติในหลายๆ กรณี อย่างกรณีของนายบูดีมัน ทาง ศอ.บต.ได้ประสานทางสาธารณสุขให้ดูแลบิดาของผู้ได้รับผลกระทบที่ป่วยโรคหัวใจในช่วงนั้น เพื่อไปพบแพทย์ในระหว่างที่เจ็บป่วย และอีกครอบครัวหนึ่งประกอบอาชีพในการขายของในตลาด ได้จัดหารถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เพื่อให้มีความสะดวก นอกจากนั้นทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยในพื้นที่ ทางจังหวัดได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาหลายๆ เรื่อง” เลขา ศอ.บต. กล่าว
พลเรือตรี สมเกียรติ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับกรณีของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ อายุ 34 ปี ถูกเชิญตัวไปซักถามเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 และในวันเดียวกันพบว่าหมดสติภายในห้องพักของสถานควบคุม จึงส่งตัวเข้ารับการรักษาไปยังโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าหมดสติเนื่องจากอาการสมองบวม และระหว่างการรักษาตัวเกิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรง และมีภาวะติดเชื้อจนนำไปสู่การเสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นั้น ว่า หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ครอบครัว นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ตามมติ กพต. ครั้งที่ 1/2562 ประกอบด้วย 1. เยียวยาตามระเบียบ กพต. โดย ศอ.บต. เยียวยาเงิน จำนวน 500,000 บาท 2. เยียวยากรณีถูกควบคุมตัว ศอ.บต. ได้จ่ายแล้ว จำนวน 32,400 บาท รวมเป็นเงิน 532,400 บาท ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ได้จัดประชุมและมีมติว่าควรให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านคุณภาพชีวิตทางด้านการศึกษาบุตร จำนวน 2 คนซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนรายปีจนจบปริญญาตรี หรือจนกว่าจะอายุ 25 ปีบริบูรณ์ และเบี้ยยังชีพรายเดือนภายในการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งหากรวมยอดเงินในส่วนนี้ เป็นเงิน 1,036,000 บาท แต่ทางรัฐไม่สามารถมอบเป็นเงินสดในคราวเดียวได้ ซึ่งหากรวมยอดเงินทั้งหมดทุกรายการ เป็นเงิน 532,400 บวก 1,036,000 บาท รวม 1,568,400 บาท ซึ่งทาง ศอ.บต. ได้ชี้แจงให้กับทางครอบครัวของนายอับดุลเลาะห์ทราบแล้ว นอกจากนั้นยังได้ให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ อีกด้วย

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น