ยะลา​- ศอ.บต. ร่วมกับ kerry express และสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาไทยต่างประเทศ จชต. ลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภค 300 กล่อง ช่วยเหลือประชาชนจชต. ที่กลับจากต่างประเทศ

0
13

วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 300 กล่อง โดยบรรจุผ่านบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในการขนส่งลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งทำการส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษาไทยในต่างประเทศ, กลุ่มแรงงานไทย และศิษย์เก่านักศึกษาไทยในต่างประเทศ ที่ได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและได้กักตัวเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 14 วัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและขนส่งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคของ ศอ.บต. สู่พื้นที่ห่างไกลสู้ภัยโควิด 19

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในการลำเลียงกล่องยังชีพผ่านขนส่งของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต., ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต., ผู้อำนวยการ / กอง ศอ.บต., นายกสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศ จชต., ตัวแทนของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า ขอบคุณ บริษัทขนส่ง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศ จชต. ที่ร่วมกันสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในครั้งนี้ เพราะทุกคนคือคนในราชอาณาจักรไทย โดย ศอ.บต. ไม่สามารถทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมในระยะสั้น ๆ ที่เราทุกคนสามารถช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน แต่ในระยะยาวนั้น จะมีเจ่าหน้าที่ ศอ.บต. ลงพื้นที่ไปสำรวจพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และทำการสำรวจถึงการหางานทำในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถส่งความช่วยเหลือไปถึงพื้นที่โดยเร็วและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้บางส่วน อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อความห่วงใยของประชาชนคนไทยมีให้กันอีกด้วย 

ด้าน นายฮัมดี กอตอ ตัวแทนของบริษัทขนส่ง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ ศอ.บต. ในครั้งนี้ว่า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่ง และดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับ ศอ.บต. และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 และยินดีที่จัดส่งมอบกล่องอุปโภคบริโภคให้ถึงมือของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด

มูกะตา​ หะไร​ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

 

แสดงความคิดเห็น