นราธิวาส​ ​- แห่ซื้อของถูก​ สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้

0
22

นราธิวาส เปิดขายสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนแห่มาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก นายเศวต เพรชนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอได้ช่วยกันจัดพื้นที่ให้คาราวานรถสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำสินค้าเข้ามาบริเวณลานสนามหน้าทีว่าการอำเภอสุไหงปาดีโดยมีประชาชนในพื้นที่เดินทางมาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทำให้บรรยากาศการเปิดจำหน่ายคึกคักเป็นอย่างมาก

นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดกิจกรรม “สินค้าธงฟ้า สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้” พร้อมได้นำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสซื้อสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤติโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เป็นธรรม

ด้าน นางรุสนาณื มามะ ชาวบ้านทีมาซื้อของในวันนี้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ทาง ศอ.บต.พานิชจัหวัดและอำเภอได้จัดกิจกรรมธงฟ้าสินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านได้มาก เพราะในห้วงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประชาชนส่วนใหญ่ขาดรายได้ และว่างงาน ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น