ยะลา​- ผบ.กองกำลัง เทพสตรี ตรวจเยี่ยมกำลังป้องกันชายแดน พร้อมรับ ผบ.กองกำลังสนาม ภาคตะวันตกมาเลเซีย กระชับสัมพันธ์เสริมเข้มไทย – มาเลย์

0
30

วันที่ 24 มิ.ย.63  พลตรีศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ร้อยป้องชายแดนที่ 4 บ้านดีดะ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งทำหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทยมาเลเซีย โดยได้นำความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่ 4 มาเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ดูแลป้องกันแนวชายแดนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และสร้างความเข้าใจกับประชาชน นอกจากนี้ยังให้ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์สำรวจหลักเขตแดนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนจะมอบสิ่งของอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จากนั้นได้เดินทางต่อไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ฐานลาดตระเวณร่วม ไทย-มาเลเซีย หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 หมวดป้องกันชายแดนที่ 1 บ้านดีดะ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

พลตรีศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ย้ำการอยู่ร่วมกันระหว่างทหารไทยและทหารมาเลเซีย ต้องมีการพัฒนาสัมพันธ์ ประสานการทำงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด โดยยึดถือหลักอธิปไตยของประเทศ เป็นสำคัญ ชุดป้องกันแนวชายแดน มีหน้าที่ในการดูแลด้านความมั่นคง ทั้งความมั่นคงภายในประเทศ และการป้องกันตามแนวชายแดน ดังนั้นต้องไม่ประมาท ทั้งการเดินทาง การดูแลพื้นที่ นอกจากนี้ต้องการสานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการข้ามไปหาของป่า ทำสวนยังในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้ เพราะผิดกฎหมาย และช่วยดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ พร้อมสร้างสัมพันธ์กับกำลังเจ้าหน้าที่ทหารของมาเลเซีย เพื่อประสานการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ จากนั้น ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งไทยและมาเลเซีย
จากนั้นเวลา 09.30 น. ที่ จุดตรวจร่วมไทย มาเลเซีย ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 บ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรีศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ให้การต้อนรับ พลโท ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด บินอับดุลเราะมาน ผู้บัญชาการกองกำลังสนาม ภาคตะวันตกมาเลเซีย (Lt Jen Dato’ Mohammad bin Ab Rahman : Field Command West ) และคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และมาตรวจเยี่ยมฐานลาดตระเวณร่วมไทย-มาเลเซีย หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 หมวดป้องกันชายแดนที่ 1 บ้านดีดะ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานร่วมระหว่างกำลังทหารไทยและมาเลเซีย เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการดูแลพื้นที่ โดยที่ผ่านมามีการประสานการทำงานร่วมกันบริเวณแนวชายแดนด้วยดีกันมาตลอด

พลตรีศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่ 4 ให้เป็นผู้แทนเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ พลโท ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด บินอับดุลเราะมาน ผู้บัญชาการกองกำลังสนามภาคตะวันตกมาเลเซีย ท่านใหม่และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานลาดตระเวณร่วม ณ ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ แนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยได้ร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในการดูแลพื้นที่แนวชายแดน โดยเฉพาะการจัดตั้งฐานลาดตระเวนร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ เสริมการทำงานดูแลพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะได้มีการหารือในรายละเอียดอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – มาเลเซีย (RBC) ที่จะจัดในครั้งต่อไป ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 คลี่คลายลง และมีการเปิดประเทศ ทั้งนี้การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อประสานการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ

จากนั้น พลตรีศานติ สกุลตนาค ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี และพลโท ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด บินอับดุลเราะมาน ผู้บัญชาการกองกำลังสนามภาคตะวันตกมาเลเซีย ได้มอบของที่ระลึกซึ่งกันและกัน กระชับความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.​ยะลา​

แสดงความคิดเห็น