ผู้ว่าฯนราธิวาส ร่วมให้กำลังใจนักเรียน เรียนทางทีวีที่ไหนก็เรียนได้ กับ ไทยพีบีเอส ช่วยเหลือเด็กผู้ได้รับผลกระทบโควิด – 19

0
27

วันนี้ (18 มิ.ย. 63) ที่โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรม “เรียนทางทีวีที่ไหนก็เรียนได้ กับ ไทยพีบีเอส” โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน นางไขแสง ศักดา ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส นางนีรีฎา วาเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิไทยพีบีเอส ที่สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการเรียนของนักเรียน ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 450 แห่ง จะเปิดเรียนเป็นวันแรก หลังจากมีการประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

ซึ่งยังคงต้องเน้นย้ำเรื่องการรณรงค์ “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด” โดยวันนี้ถือเป็นวันที่ดีที่มูลนิธิไทยพีบีเอสได้มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียน ขอให้นักเรียนขยันเรียนและผู้ปกครองเอาใจใส่บุตรหลานด้านการเรียน ในช่วง COVID – 19 ขอให้อดทนและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 ได้รับมอบทีวีเพื่อการเรียนสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิไทยพีบีเอส รวมทั้งมีการให้ความรู้เรื่องทีวีดิจิทัล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้เยี่ยมชมห้องเรียน “เรียนสนุก ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด – 19” พร้อมทั้งชมสถานที่ก่อสร้างบันไดทางขึ้นของโรงเรียน และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโรงเรียนอีกด้วย
ในช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักเรียนที่ขอรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาการรับสัญญาณทีวีให้แก่นักเรียนที่ยากจน โดยมีการสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ และเยี่ยมผู้พิการ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 มีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน มีนักเรียน 69 คน โดยโรงเรียนตั้งอยู่บนภูเขาสูงติดเขตชายแดนประเทศมาเลเซีย ทำให้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ บ้านบางหลังไม่มีโทรทัศน์ หรือไม่มีความรู้ในการปรับจูนสัญญาณทำให้ไม่สามารถเรียนทางไกลได้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนโดยสลับกันวันละ 2 ชั้นเรียน ใน 3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งโรงเรียนยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ โดยเฉพาะโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ มูลนิธิไทยพีบีเอสจึงสนับสนุนการติดตั้งโทรทัศน์ที่ใช้เรียนทางไกล คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือเด็กๆและครูให้สามารถทำการเรียนการสอนทางไกลได้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น