ผู้ว่าฯนราธิวาส รับมอบชุดเครื่องมือส่งเสริมสุขภาวะ สู้! โควิด-19 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

0
30

ผู้ว่าฯนราธิวาส รับมอบชุดเครื่องมือส่งเสริมสุขภาวะ สู้! โควิด-19 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เมื่อวานนี้​  ที่ศูนย์นรารวมใจต้านภัยโควิด-19 บริเวณใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานรับมอบชุดเครื่องมือส่งเสริมสุขภาวะ จำนวน 500 ชุด จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง เพื่อสู้! โควิด-19 อาทิ น้ำยาแอลกอฮอล์ แมสหน้ากากผ้า คู่มือของ สสส. รวมถึงแอลกอฮอล์เสปรย์ล้างมือ จำนวน 50 แกลลอน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และยังเป็นเครื่องมือต้นแบบในการสนับสนุนรูปแบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ทั้งในระดับชุมชนและตำบลอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น