นราธิวาส-ฉก.ทหารพรานที่ 48 จัด “Army Delivery”บรรเทาความเดือดร้อนจาก โควิด-19

0
21
นราธิวาส-ฉก.ทหารพรานที่ 48 จัด “Army Delivery”บรรเทาความเดือดร้อนจาก โควิด-19

นราธิวาส-ฉก.ทหารพรานที่ 48 จัด “Army Delivery”บรรเทาความเดือดร้อนจาก โควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ที่ มัสยิด หมู่ 4 บ้านสายะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดทำข้าวกล่องจากรถครัวสนาม ในโครงการ “Amry Delivery” ตามนโยบายกองทัพบก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พันโทศักดิ์สม พรหมแพทย์ รองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48, ร้อยโทวิโรจน์ ใหญ่อยู่ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4806 พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร พรานที่ 48, ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


สำหรับกิจกรรม “Army Delivery” ครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดทำข้าวเครื่องแกงไก่ ไข่ดาว จำนวน 350 กล่อง ป๊อบคอร์น จำนวน 300 แก้ว โดยประชาชนในพื้นที่รู้สึกต่างรู้สึกยินดี และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่คอยช่วยเหลือดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นทีเสมอมา

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น