อุตสาหกรรม จ.ปัตตานี-จัดหน้ากากผ้า 100,000 ชิ้นแจกหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการและกลุ่มเสี่ยง

0
42
อุตสาหกรรม จ.ปัตตานี-จัดหน้ากากผ้า 100,000 ชิ้นแจกหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการและกลุ่มเสี่ยง

อุตสาหกรรม จ.ปัตตานี-จัดหน้ากากผ้า 100,000 ชิ้นแจกหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการและกลุ่มเสี่ยง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้15 มิถุนายน 2563 ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี นางจันทร์จิรา  บางเสน  อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี นำหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้น จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามโครงการผลิตหน้ากากผ้า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ (Covd-1๙) โดยส่งมอบผ่าน นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบเพื่อแจกจ่าย หน้ากากผ้าให้กับหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการ และกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดปัตตานี

โดยมีผู้แทนรับมอบ ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดปัตตานี (เพื่อมอบให้อำเภอใน จังหวัดนำไปแจกจ่ายแก่ชุมชน) เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี (เพื่อแจกจ่ายผู้ที่ละหมาดในชุมชน/มัสยิดต่าง ๆ) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี (เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประกอบการ/แรงงานภาคอุตสาหกรรม) โดยผู้รับมอบจะต้องกรอกข้อมูล แบบตอบรับการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น