นราธิวาส​ ​- ขนส่งเปิดเดินรถแล้ว พร้อมแจ้งความเข้าใจมาตรการปฏิบัติ​ป้องกัน Covid – 19​ ด้านกลุ่มรถตู้นราฯ คนขับครวญไม่คุ้มค่าน้ำมัน​วอนรัฐอุ้ม

0
53

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้บริการเดินรถแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งหยุดเดินรถโดยสารประจำทางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นรถหมวด 1 และหมวด 4 ที่เป็นรถโดยสารภายในตัวเมือง และรถโดยสารระหว่างอำเภอ โดยคำสั่งฉบับล่าสุดได้มีการยกเลิกคำสั่งฉบับเดิมแล้วทำให้สามารถเดินรถได้ตามปกติ ในส่วนของคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ได้ยกเลิกคำสั่งฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลให้สามารถเปิดการเดินรถที่วิ่งระหว่างจังหวัดสำหรับรถที่วิ่งระยะทางไกล ในรถหมวด 2 และหมวด 3 คือรถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ – สุไหงโกลก และหมวด 3 รถที่วิ่งระหว่างจังหวัดนราธิวาส – ปัตตานี , นราธิวาส – ยะลา , นราธิวาส – หาดใหญ่ และสงขลา ซึ่งได้มีการยกเลิกคำสั่งและผ่อนคลายให้มีการเดินรถในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ตามปกติ โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ดำเนินการทำความสะอาดตามมาตรการของสาธารณสุขบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร

โดยเน้นการทำความสะอาดบริเวณที่นั่ง เก้าอี้ที่พักคอย จุดสัมผัสที่ติดเชื้อได้ง่าย ชานชาลาที่พัก รวมทั้งในห้องน้ำตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด ทั้งการจัดเจลล้างมือ การตรวจเข้มผู้โดยสารที่ใช้บริการ ซึ่งต้องสวมหน้ากากอนามัยปิดจมูกและปากตลอดการเดินทาง
ขนส่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมผู้ประกอบการซักซ้อมเรื่องข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะที่ได้มีการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆจำนวนมาก สำหรับในเรื่องอัตราค่าโดยสารซึ่งทางราชการให้เว้นระยะเพื่อความปลอดภัย ในกรณีรถสองแถวจากเดิมนั่งได้ 10 กว่าคน เมื่อมีการเว้นระยะห่างทำให้ต้องเว้นช่วงเหลือ 6 คน สำหรับรถตู้ จากเดิมที่สามารถนั่งได้ 13 -15 ที่นั่ง ก็จะเหลือประมาณ 8 – 9 ที่นั่ง ทำให้ไม่สามารถนั่งได้เต็มจำนวนที่นั่งเหมือนเดิม แต่อัตราค่าโดยสารยังคงเดิม ไม่ได้มีการคิดเป็น 2 เท่า แต่คิดอัตราปกติ ซึ่งทางราชการได้พิจารณาและนำเสนอการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการทำความสะอาดรถโดยสารทั้งก่อนและรับส่งผู้โดยสารทุกเที่ยว นอกจากนี้ในการควบคุมโรคติดต่อก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินรถ และต้องมีการแนะนำผู้โดยสารทุกครั้งตามข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อเข้าใช้ Application “ไทยชนะ ” ซึ่งได้มีการซักซ้อมกับผู้ประกอบการในการลงทะเบียนเข้าใช้ Application เพื่อนำคิวอาร์โค้ดมาติดไว้ที่รถทุกคันเพื่อให้ผู้โดยสารได้ลงทะเบียน check in ตอนขึ้นรถ และ check out ตอนลงรถ

และในกรณีเป็นผู้โดยสารที่ใช้มือถือไม่สะดวกก็จะมีแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายๆเป็นแบบกรอกข้อมูลการเดินทางสำหรับรถโดยสารประจำทาง ที่ให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูล สำหรับรถที่วิ่งข้ามจังหวัดในระยะทางไกล สำหรับรถหมวด 2 และหมวด 3 เช่น เส้นทาง สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ นราธิวาส – นครศรีธรรมราช เป็นต้น อาจจะติดปัญหาเรื่องเคอร์ฟิว ทางผู้ประกอบการต้องยื่นขอหนังสือรับรองที่จะเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าว โดยขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารที่กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานกับผู้แทนของบริษัทขนส่ง ที่จะเปิดเดินรถสายกรุงเทพ-สุไหงโกลก ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้รถที่วิ่งระหว่างจังหวัดซึ่งเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้ โดยได้ประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดใกล้เคียงแล้ว และขอเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดที่ทางราชการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19
รถตู้นราฯเริ่มให้บริการ หลังเชื้อโควิดระบาด คนขับโอดครวญไม่คุ้มค่าน้ำมัน

บรรยากาศประชาชนเดินทางมาใช้บริการไปยังจังหวัดต่างๆน้อยมาก หลังจากมีประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด หากไม่มีเหตุจำเป็นและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลงมากกว่าครึ่งโดยที่คิวรถตู้สายจากเดิมออกรถทุกๆ 1 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารน้อยลงแล้วก็มีการจำกัดให้ขึ้นเพียงคันละ 9 คน เว้นระยะห่างคนละ 1 เมตร ทำให้ผู้โดยสารต้องรอนานกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด เช่นบางคันยอมรับไม่มีผู้โดยสารก็จำเป็นต้องออก
ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวทำให้คนขับรถตู้โดยสารสายต่างๆทยอยหยุดกันอย่างต่อเนื่องป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรายได้ที่ลดลงจากที่เคยวิ่ง 3-4 เที่ยว เหลือเพียงวันละ 1 เที่ยวต่อวันหรือบางวันก็ไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น


ด้านนายมาหะมัดสารูปี หนิสือแม โชเฟอร์รถตู้คิว นราธิวาส-สุไหงโกลก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ปัญหาที่พบก็คือเรื่องรายได้ไม่มี ตั้งแต่เริ่มหยุดมาจากสถานการณ์โควิด-19 ต้องหยุดเดินรถมาสองเดือนกว่า ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีรายได้ เข้ามาเลย หากเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสมทบ จากเดิมที่เคยได้รับผู้โดยสารเต็มแล้วตอนนี้ก็จะมาผู้โดยสารจำกัดให้เหลือ 9 คน ต่อ 1 คันแม้ว่าจะเหลือ 9 คน ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ จะได้เงินหรือไม่
ซึ่งขณะนี้ราคาตั๋วโดยสารยังคงราคาเดิม จากนราธิวาส-สุไหงโกลก ราคา 80 บาท เท่าเดิม ซึ่งปกติหากหรือสถานการณ์ปกติ 1 เที่ยวก็จะได้ 10 -11 คน ก็พออยู่ได้ แต่ว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มวิ่งเป็นวันที่ 2 วันได้เพียงแค่ค่าน้ำมัน ส่วนค่ารถค่าคนขับไม่ได้ ก็อยากจะขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้การช่วยเหลือรถตู้ด้วย

ข่าว​ ปทิตตา​ หนูสันทัด​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น