ชาวปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

0
183

ชาวปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน ที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัด ปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  กิจกรรมประกอบด้วย 1. การเปิดหน้าดินเพื่อเปิดทางน้ำไหล 2. การปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น 3. การหว่านพันธ์ข้าว จำนวน 10 กิโลกรัม  4. การหว่านต้นปอเทือง จำนวน 50 กิโลกรัม และ5. การปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 6,000 ตัว

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และทำงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถูกวิธี ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักคิดโคก หนอง นา โมเดลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ประมาณ 154 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวาสภาพพื้นที่เป็นป่าโปรงมีที่ราบลาดเทไปทางทิศเหนือ เหมาะในการปลูกพืชผักและไม้ยืนต้น โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร สำหรับใช้เป็นแหล่งดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตรการปศุสัตว์ ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ซึ่งโครงการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่สู้กับภัยโควิด 19 และเป็นรายได้ในช่วงนี้ พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งรายได้ของประชาชนในอนาคต.

แสดงความคิดเห็น