เศรษฐ์​ อัลยุฟรี นั่งแท่น​ ปธ.ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา​ชายแดนใต้ของศอ.บต.

0
231

วันนี้ 2 มิถุนายน ​ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 60 คนประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดผู้แทนเจ้าอาวาส ผู้แทนศาสนาอื่น ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทนหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้แทนสมาคมประมง ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสื่อมวลชนกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนเด็กและเยาวชน ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ รวม 60 คน

โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเลือกนายประมุข ลมุล ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแวฮามะ บากา ผู้แทนสภาเกษตรกร เป็นรองประธาน และนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ผู้แทนสื่มวลชน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ผ่านวิธีการยกมือคัดเลือกกันเองตามระบอบประชาธิปไตย ตามคำสั่งคสช. ที่ 14/2559

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้​ มีบทบาทและหน้าที่​ให้คำปรึกษา​ เสนอแนะ​ ร่วมมือ​ และประสานงานกับ​ ศอ.บต.​ ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้​ พ.ศ 2553 และให้ความเห็นในเรื่องที่นายกรัฐมนตรี​ หรือเลขาธิการเห็นว่า​ สมควรรับฟังความคิดเห็นของที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหารการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา​ พร้อมสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

สำหรับนายเศรษฐ์​ อัลยุฟรี​ ประธาน​คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ​ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น​ นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี​ มาเป็นระยะเวลา​ 19 ปี​ นับตั้งแต่ปี​ 2544 ได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่และองค์กรอีกหลายตำแหน่ง​ เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับของประชาชนด้านความสามารถในการพัฒนาพื้นที่​ ว่าเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนจชต.

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดน

แสดงความคิดเห็น