นราธิวาส -ผู้สูงอายุ ปลื้ม รับพลังแบ่งปันเครื่องออกซิเจนฯ ต่อลมหายใจให้โรงพยาบาลห่างไกล

0
272นายแพทย์ ชัยวัฒน์ พัฒนนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า เนื่องจาก ประชากรมาก จึงทำให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลรัฐหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดทั้ง 14 แห่ง 14 อำเภอ.โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส. 1 เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนราธิวาส รวม 108 แห่ง ต้องการเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง( High flow ) เพราะยังคงขาดแคลนในหลายที่

ซึ่งเมื่อวานนี้ วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ. ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คุณ บรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ กรรมาการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ นายแพทย์ ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดนราธิวาส ดร. ปรีชา กาแลแม อธิการบดีมาหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ฝ่ายวิจัยและวนวัตกรรม ได้มีการ รับ ส่งมอบเครื่องออกซิเจน และเครื่องควบคุมให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ( High flow ) ในกิจกรรม พลังแห่งการแบ่งปันสู่การต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย (ผู้สูงอายุ)
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปรม. 22 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลเวียน ( High flow ) ในกิจกรรม พลังแห่งการแบ่งปันสู่การต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย เพื่อมุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นการสร้างโอกาสรอดชีวิตกับผู้ป่วยรวมไปถึงการส่งต่อน้ำใจและกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน 10 แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสุขภาพตำบล จำนวน 25 แห่งในจังหวัดนราธิวาส


คุณ บรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้สูงอายุ โรงพยาบาลของเราคิดถึงการป้องกัน มากกว่าที่จะรักษา ผมเคยขับรถไปเกือบทุกเดือนเพื่อไปรักษา แต่ตอนนี้ผมคิดว่า ผู้สูงอายุ ที่นี้ คงไม่ต้องกังวล เพราะเงินที่ผมได้รับบริจาคจากทุกคน ทุกทางและขอบคุณหน่วยงานรัฐบาล ที่อนุญาตออกฉลากการกุศลให้เงินที่ได้มา ผมได้ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนการไหลเวียน เครื่องผลิตออกซิเจนนี้ เราทำตั้งแต่ปลายๆโควิด ครั้งแรกคิดว่า เราจะใช้เฉพาะโรงพยาบาลสนาม แต่พอโควิดเริ่มจางเราควรจะทำต่อหรือไม่ ผมเชื่อว่า ต่างจังหวัด ยังต้องการอีกเยอะ เราเลยต้องทำต่อ..
ดร.วสันต์ พลาศัย ( รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ( High flow ) ครั้งนี้ และขอแสดงความขอบคุณ แทน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมในครั้งนี้ วันนี้เราได้ ส่งมอบให้กับทุกโรงพยาบาลทั้งใกล้ และไกล ที่ได้แจ้ง ตามวัตถุประสงค์ที่ทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์มอบให้ได้ ครบทุกโรงพยาบาลแล้ว…
คุณ หทัยรัตน์ สติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส อีกหนึ่งตำบลที่อยู่ห่างไกลและมักจะเกิด เหตุการณ์การสร้างความไม่สงบของพื้นที่บ่อยครั้ง จึงจำเป็นมากสำหรับเครื่องนี้ และเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับเครื่องออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงด้วย..ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.สต.พื้นที่อำเภอเจาะไอร้องค่ะ ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับเครื่องต่อลมหายใจก็จะได้เอาไปใช้ใน รพ.สต ซึ่งสามารถได้เอาไปช่วยให้กับคนเถ้าคนแก่ ผู้สูงอายุ และสามารถเอาไปใช้กับคนท้อง เพราะว่าจะมีคนท้องแบบตั้งครรถ์เสี่ยง ตั้งครรถ์เสี่ยง จากนี้จะไปเจาะไอร้องประมาณ 30 กว่ากิโลเมตรเป็นการที่สะดวกที่จะให้คนที่ไม่สามารถเดินทางมาเองได้ เมื่อมีเครื่องนี้แล้ว จะช่วยได้เยอะ.. และขอขอบคุณทางมูลนิธิที่ใส่ใจ เห็นใจ เข้าใจประชาชนที่อยู่ห่างไกลของคนนราธิวาสอย่างพวกเรา ที่ห่างไกล ห่างไกลแต่ยังได้รับโอกาสจากคนเมืองกรุง ที่สามารถบริจาคของมาถึงมือของเราได้และก็ขอขอบคุณแทนประชาชนด้วยค่ะ..

แวดาโอ๊ะ / อัสมา หะไร รายงานข่าว / ภาพ นราธิวาส