สพป.ปัตตานี เขต 3 เร่งแก้ปัญหาเดินหน้าจัดการเรียนการสอนทางไกล “โรงเรียนหยุด แต่ไม่หยุดเรียน”

0
113

สพป.ปัตตานี เขต 3 เร่งแก้ปัญหาเดินหน้าจัดการเรียนการสอนทางไกล “โรงเรียนหยุด แต่ไม่หยุดเรียน”
จากสถานการณ์การแพบร่ระบาดของโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กระทรวงศึกษาประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้ สพฐ. จัดตารางเรียนออนไลน์ DLTV ให้แก่นักเรียน จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา เป็นวันแรกของการเรียนผ่านการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ด้วยทีวีดิจิตอล และ DLTV เป็นหลัก ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สื่อจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์


ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้ทุกโรงเรียนลงพื้นที่สื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่เปิดภาคเรียน และรับฟังปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนทางไกล เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจริง ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ กระทรวงศึกษาธิการได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.2563

ในระหว่างนี้ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถดูได้จากช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ที่ออกอากาศทุกระบบ ได้แก่ กล่องทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี/IPTV รวม 17 ช่อง ส่วนกรณีที่บางครอบครัวมีทีวีเพียงเครื่องเดียวก็สามารถแบ่งเวลาการเรียนและย้อนกลับมาดูได้ หรือเรียนกับเพื่อนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกัน มีบ้านอยู่ใกล้กัน ก็สามารถจับกลุ่มเรียนด้วยกันได้ ผลการเรียนของนักเรียนในช่วงการจัดการเรียนการสอนทางไกล จะไม่ได้นำมาประเมิน

ด้านนายหุสนี ลาเต๊ะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กล่าวด้วยความรู้สึกที่ได้ไปเยี่ยมนักเรียนว่า ตนมีความสุขและดีใจมากๆ ที่ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน สภาพครอบครัวของเด็กของแต่ละคนแตกต่างกัน ถ้าไม่ไปเยี่ยมบ้าน ก็จะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของเด็กๆ และจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสอนแล้วเด็กไม่รู้เรื่อง ทำไมเด็กขาดเรียนบ่อย ๆ ทำไมใส่เสื้อผ้าสกปรก ยับยู่ยี่และสวมรองเท้าแตะเก่า ๆ มาเรียนทุกวัน สภาพครอบครัวของเด็กแต่ละคนต่างกันอย่างสิ้นเชิง บางครอบครัว มีความสุข มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน ในทางกลับกันบางครอบครัว ประตูบ้านก็ไม่มี ฝาผนังห้องเป็นรู หลังคาชำรุดผุพัง ถ้าฝนตกก็จะเปียกหมด และการไปเยี่ยมบ้านครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้มีข้าวสารอาหารแห้ง นำไปมอบให้ครอบครัวนักเรียน ถือเป็นน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ จากผู้บริหารและคณะครู ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ปกครอง บางคนถึงกับน้ำตาไหลเมื่อครูไปเยี่ยมที่บ้าน นักและผู้ปกครองดีใจมาก ถามกันทุกคนว่าเมื่อไหร่จะเปิดเทอม

ข่าว มนทิชา แวสอเหาะ ปชส.สพป.3 ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น