ตามรอยพ่อ ฉก.ทพ.48 ร่วมกิจกรรม ปลูกหญ้าเเฝก ตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล

0
13

ฉก.ทพ.48 ร่วมกิจกรรม ปลูกหญ้าเเฝก ตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิค 19 ณ.ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ พันโทศักดิ์สม พรหมแพทย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” หรือการลงเเขกปลูกหญ้าเเฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส คือหนึ่งในฟาร์มตัวอย่างที่ดำเนินตามโครงการ โคก-หนอง-นา โมเดลในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร ที่ย้ายกลับภูมิลำเนาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ โดยใช้ประโยชน์จากฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นที่ทำกิจกรรมตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล พร้อมทั้งได้น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตร โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน


“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 กล่าวคือ 30% แรกสำหรับแหล่งน้ำ ทั้งการขุดบ่อทำหนองและการขุดคลองไส้ไก่ที่ช่วยระบายน้ำรอบพื้นที่ อีก 30 % สำหรับปลูกข้าว และอีก 30% สำหรับไว้ทำโคกหรือป่า โดยปลูกผักไว้เป็นอาหาร ปลูกไม้ใช้สอย ปลูกยาสมุนไพร ส่วน 10% ที่เหลือ สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งหากลงมือทำลักษณะเช่นนี้ในหลาย ๆ จุดของประเทศ โคก หนอง นา โมเดล ก็จะช่วยได้มากกว่าการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร เพราะจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น