นราธิวาส​- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0
21

ผู้อำนวยการสำนักงานภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา และมอบถุงยังชีพ ห่วงใยกลุ่มผู้เลี้ยงโคในช่วงเดือนถือศีลอด และโควิด-19


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ กลุ่มบ้านโหนด ตำบลโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ,กลุ่มโคกโพธิ์1 บ้านปุหรน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ,กลุ่มเปาะเส้ง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และกลุ่มระแงะ 4 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงาน และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องของกลุ่ม ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 มีความห่วงใยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และประกอบกับเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้มอบถุงยังชีพ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ อีกทั้งได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ป้องกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พร้อมกันนี้ยังได้มอบ ยา เวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค และการรักษาโรคของโค ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า “ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา”

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น