ผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาด เชิญชวนเป็นผู้ให้ด้วยการแบ่งปัน ร่วมบริจาคสิ่งของหรืออาหารต่างๆ ใส่“ตู้ปันสุข” ตู้แบ่งปันน้ำใจ

0
11

ผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาด เชิญชวนเป็นผู้ให้ด้วยการแบ่งปัน ร่วมบริจาคสิ่งของหรืออาหารต่างๆ ใส่“ตู้ปันสุข” ตู้แบ่งปันน้ำใจ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงใน “ตู้ปันสุข” ตู้แบ่งปันน้ำใจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่แรก ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้


ซึ่งมีการนำสิ่งของประเภทอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป นม น้ำดื่ม ปลากระป๋อง ไข่ไก่ และอื่นๆ ที่ไม่เน่าเสียง่าย เช่น ของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น นำมาใส่ในตู้ปันสุข เพื่อส่งต่อให้คนที่เดือดร้อนนำไปใช้บริโภคตามความต้องการ แต่พอดี เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ที่ยากไร้ และผู้ที่เดือดร้อนเช่นเดียวกัน
หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นศูนย์กักกันตัว 14 วัน ( Local Quarantine ) อีก 1 แห่งในพื้นที่ อ.ตากใบ พร้อมกันนี้ได้พบปะให้กำลังใจผู้ถูกกักกันตัวในครั้งนี้ด้วย โดยส่วนใหญ่ผู้ถูกกักกันเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ซึ่งเข้ามากักกันตัวตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และกำหนดออกจากศูนย์( Local Quarantine ) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นี้

นางสุพัตตรา ไชยสลี หนึ่งในผู้ถูกกักกันตัวในศูนย์ฯบอกเล่าถึงแนวคิดของการถักอวนยอ สำหรับใช้ดักปลา ที่สามารถสร้างรายได้อันละ 500-600 บาท โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงที่ถูกกักกัน ซึ่งนับว่าเป็นงานอดิเรกเป็นอย่างดี และสามารถสร้างรายได้ในช่วงที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19
ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปยังอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมบรรจุสิ่งของลงใน “ตู้ปันสุข” ตู้แบ่งปันน้ำใจ ที่บริเวณหน้าร้านตี้โก-ลก ซึ่งมีการตั้ง
“ตู้ปันสุข” ตู้แบ่งปันน้ำใจ เพื่อให้ผู้ที่ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ได้มาหยิบไปรับประทาน หรือนำไปปรุงอาหารทานได้ในครอบครัว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย
หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแว้ง โดยร่วมกันบรรจุสิ่งของลงใน “ตู้ปันสุข” ในครั้งนี้ด้วย
ต่อมาได้เดินทางไปยังบริเวณสนามกีฬา อบต .แว้ง เพื่อมอบอาหารปรุงสําเร็จ แก่ประชาชน พื้นที่หมู่ 3 ต.เจ๊ะเหม, และหมู่ที่ 4 บ้านกรือซอ อ.แว้ง ที่ถูกปิดหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกาชาดสากล ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5 วันๆละ 341 ครัวเรือน งบประมาณ 255,750 บาท

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น