ยะลา – คาราวานธงฟ้าสู่ จชต. อีกมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล หลังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้ว

0
86

วันนี้ 18 พฤษภาคม  รถคาราวานธงฟ้าราคาประหยัด จำนวน 14 คัน เคลื่อนออกจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในกิจกรรม สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้จำหน่ายสินค้า เนื่องจากเป็นหน่วยงานพื้นที่ที่มีข้อมูลของประชากร โดยให้จำหน่ายแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเปราะบางในลำดับต้น และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพาณิชย์ 4 จชต. ร่วมในพิธีเปิดด้วย


กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 เดือนรอมฎอน และใกล้ช่วงเทศกาลวันฮารีรายอ ซึ่งพี่น้องมักประกอบอาหารแจกจ่ายในชุมชน ศอ.บต. จึงร่วมกับจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์ทั้ง 4 จังหวัด จัดกิจกรรมนี้เพื่อลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ช่วยลดค่าครองชีพ ให้ประชาชนมีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40 เปอร์เซ็นต์ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


โดย พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า พี่น้องทั้งประเทศรวมทั้ง จชต. ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหลายมาตรการ รวมทั้งการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท แก่อาชีพที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยจัดหาสินค้าที่จำเป็นจำหน่ายแก่พี่น้องในราคาถูก กระจายทุกตำบล โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เน้นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่ยากจน กลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มคนที่กลับมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งยังไม่มีงานทำ จะแบ่งการจำหน่ายสินค้าเป็น 2 ช่วงคือ วันที่ 20-21 พฤษภาคมก่อนเทศการวันฮารีรายอ และวันที่ 27-29 พฤษภาคมหลังเทศกาล ทั้งนี้ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชนและพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
สำหรับรายการสินค้าในกิจกรรมสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 มีชนิดสินค้าสำคัญประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำหวาน ปลากระป๋อง น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าอื่นๆที่จำเป็นต่อการครองชีพ ทั้งนี้ ศอ.บต. จะมีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในอีกหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงสถานการณ์ COVID-19

ข่าว มูกะตา  หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น