ยะลา​ -​ จัดเต็ม​ถุงยังชีพล๊อตแรกกว่า 6,000 ชุด เตรียมส่งถึงมือ กลุ่มเปราะบางใน จชต.

0
42

.
วันนี้ 17 พฤษภาคม ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย จนท. ศอ.บต. ประสานกำลังเพื่อร่วมบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคจัดทำถุงยังชีพ ในกิจกรรมสร้างความเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยมี รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. ซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคในการจัดทำถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่ วุ้นมะพร้าว น้ำผลไม้และน้ำแกงสำเร็จรูป ที่ได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วทุกสารทิศ


พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวด้วยว่าต้องขอบคุณหลายภาคส่วนโดยเฉพาะสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง จำกัด รวมทั้งกว่า 10 หน่วยงานที่ร่วมบริจาคส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เราจะทำตามนโยบายของรัฐบาลคือ “ จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”วันนี้เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร

โดยจะช่วยเหลือผู้ที่เดือนร้อนมากที่สุดก่อน จำนวน 6,000 กว่าคน และส่งต่อถุงยังชีพไปยังจังหวัด อำเภอ ตำบล และโรงพยาบาลสาธารณสุข ผ่านอสม./อส.ร่วมกับบัณฑิตอาสา ศอ.บต.เป็นผู้ลงพื้นที่มอบให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดย 6,000 ชุด จะไปถึงเป้าหมายภายในสัปดาห์นี้ และจะมีการทยอยช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยจะเริ่มส่งถึงมือกลุ่มดังกล่าวภายในอาทิตย์หน้านี้
อย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมือของ ศอ.บต. ร่วมกับสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและวามมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่ จชต.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น