ประวัติศาสตร์​ด้านภาษา(เขียน)มลายูอักษรยาวี ชาติพันธุ์​แหลมมลายู​ ตอนที่ 2

0
239

ว่าด้วยภาษามลายูอักษรยาวีกับหนึ่งในฐานะของ “ภาษาอิสลาม” และมิตรสหายพี่น้องร่วมภาษา

หนึ่งในคำถามสำคัญในทางวิชาการ คือ นอกจากภาษา(เขียน)มลายูอักษรยาวีแล้ว มีภาษาใดบ้างในโลกนี้ที่เปรียบเสมือน​ “เพื่อนร่วมอุดมการณ์ทางภาษาหรือมิตรสหายพี่น้องทางภาษา” แม้นว่าชาติพันธฺจะต่างกัน แต่การนำมาหรือมีความเป็นมาคล้ายคลึง​กันคือ ใช้ตัวเขียน/พยัญชนะอาหรับนำมาประยุกต์และปรับใช้กับภาษาหลักของกลุ่ม/ชาติพันธุ์/ภูมิภาคของตนเอง​เช่นชนชาติ​อุรดู​ เช่น​ปากีสถาน​ อัฟกานิสถาน​ หลายชนชาติ​พันธ์คอเคซัส และทางทวีปอัฟริกา​ ที่อิทธิพล​การแพร่ขยายของอิสลามไปถึงดินแดนนั้น

เป็นที่แน่ชัดจากงานศึกษาที่ให้คำยืนยันในทางวิชาการว่า ภาษา(เขียน)มลายูอักษรยาวี เป็นส่วนหนึ่งของ “ภาษาอิสลาม” Islamic Language ซึ่งเป็นตระกูลภาษาที่ใช้คำศัพท์ที่สำคัญๆในศาสนาอิสลาม นำมาปรับใช้ด้วยคำศัพท์หลักๆในภาษาท้องถิ่นของกลุ่มชน/อาณาบริเวณของตน โดยรับเอาเงื่อนไขการใช้ การให้ความหมายและแนวคิด(จักรวาลทัศน์)ของภาษาที่ได้นำมาจากภาษาอาหรับ – ภาษาอัลกุรอาน นำมาปรับใช้ในภาษาถิ่น ภาษาในชีวิตประจำวันของพวกเขา

“ภาษาอิสลาม” ที่เป็นภาษาสำคัญของมุสลิมในแต่ละภูมิภาคของโลก คือ : ภาษาอาหรับ, เปอร์เซีย, ภาษาตุรกี-อุสมานิก (Turki-‘Uthmänic),ภาษาอูรดู, และภาษามลายูอักษร Jāwi โดยทั้ง 4 ภาษาหลัง รับเอาภาษาอาหรับ (กรณีภาษาเปอร์เซียมีความเก่าแก่กว่าภาษาอาหรับ อาหรับก็รับเอาบางส่วนของภาษาเปอร์เซียมาใช้เช่นกัน) มาปรับใช้ ปรับประยุกต์ทั้ง ศัพท์สำคัญ/ศัพท์เฉพาะ keyterms ต่างๆ อาทิ คำว่า อัลลอฮ นบี ซอฮาบะฮ เอียะซาน อากัล (สมอง/ความคิด) อัดล์ (ความยุติธรรม)
อิลม์(ความรู้) อินซาน(มนุษย์)และคำอื่นๆ นำมาใช้ร่วมกัน มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันในการเขียน มีวิธีการและแบบฉบับการใช้งาน นำมาสรรสร้างการใช้ภาษาถิ่นด้วยตัวอักษร/พยัญชนะและคำภาษาอาหรับ จนมีความเป็นทางการของภาษา แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

ที่มา: ว่าด้วยแนวคิดของภาษาอิสลาม/The concept of Islamic Language : นำเสนอโดย ศาสตราจารย์ Syed Muhammad Naquib al-Attas

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล(เบื้องต้น)ของ 5 ภาษาร่วมอุดมการณ์ โดยมีภาษาอาหรับ/ภาษาอัลกุรอานเป็นภาษาต้นทาง ได้ตามลิงค์ดังต่อไปนี้

https://th.m.wikipedia.org/wiki/ภาษาอาหรับ
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arabic

ภาษาร่วมอุดมการณ์ทั้ง 4

https://th.m.wikipedia.org/wiki/ภาษาเปอร์เซีย
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_language

https://th.m.wikipedia.org/wiki/ภาษาอูรดู
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Urdu

https://th.m.wikipedia.org/wiki/ภาษาตุรกีออตโตมัน
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Turkish_language

https://th.m.wikipedia.org/wiki/อักษรยาวี
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jawi_alphabet

ที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ/Credit :
Akademi Jawi Malaysia หรือ สถาบันวิชาการ(ภาษา)ยาวีแห่งมาเลเซีย -สำนักพิมพ์ Klasika Media เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการศึกษาฟื้นฟูและเผยแพร่ ภาษามลายูอักษรยาวี/ Bahasa Jāwī ตั้งแต่ ปี 2554

Akademi Jawi Malaysia ได้ตีพิมพ์หนังสือมากกว่า 50 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษามลายูอักษร Jāwī และได้มีส่วนร่วมกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาษามลายูอักษร Jāwī ในมาเลเซียและต่างประเทศ

(InshaAllah วันข้างหน้าองค์กรนี้คงมีโอกาสได้มาปันความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใช้ ผู้สืบทอดและรักการใช้ภาษามลายูอักษร Jāwī ในประเทศไทย -ชายแดนใต้​ และปัตตานี.)

ร็อบบิร ซิดนี อิลมา /วัลลอฮูอะลัม
อบูดานิช
23 รอมดอน 41

แสดงความคิดเห็น