ปัตตานี – ประธานชุมชนร่วมกับม.อ.ปัตตานีมอบของขวัญให้ประชาชน เปิดตู้กับข้าวสู้กับสถานการณ์โควิด

0
29

ม.อ.ปัตตานี และ บริษัทยางโอตานิร่วมกับประธานชุมชนหัวตลาด ชุมชนคลองช้าง และชุมชนอาเนาะซูงา อำเภอเมืองปัตตานีมอบของขวัญ และเปิดตู้กับข้าวให้บริการประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อเช้าวันนี้

เช้าวันนี้ (วันที่ 14 พฤษภาคม 2563) ที่บ้านเลขที่ 203 ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี หรือ”บ้านเหลือง” ประธานชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วยอิหม่ามประจำมัสยิดคลองช้าง ประธานชุมชนย่านอาเนาะรู, ชุมชนคลองช้าง และชุมชนอาเนาะซูงา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดกิจกรรมมอบถุงของขวัญให้กับอิหม่ามประจำมัสยิดคลองช้าง และประธานชุมชนย่านอาเนาะรู, คลองช้าง, อาเนาะซูงา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในย่านดังกล่าว

ในโอกาสเดียวกันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประธานชุมชนก็ได้เปิดตู้กับข้าว “ครัวม.อ.ปัตตานีภิรมย์” และ “ครัวโอตานิเติมสุข”เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนโดยทั่วไป ให้ได้รับบริการอาหารโดยไม่คิดมูลค่าในช่วงที่ประสบกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 กำลังระบาด โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยางโอตานิ จำกัด ซึ่งสิ่งของในตู้กับข้าวส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้หมุนเวียน และมีผักจากแปลงเกษตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลได้มอบอาหารแก่ผู้ขาดแคลนใน”ตู้กับข้าวบ้านเหลือง” ซึ่ง”บ้านเหลือง” หรือศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา “ม.อ.ปัตตานีภิรมย์” เป็นสถานที่ ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายฐานบริการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์บริการสารสนเทศแก่ชุมชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก” ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
และ”เราร่วมดูแลกันและกัน เราจะเข้มแข็งไปด้วยกัน”รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าว.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น