ยะลา​- สถานกงสุลจีน ห่วงใยพี่น้องจชต. ผ่าน ศอ.บต. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำแจกจ่ายโรงพยาบาล และหน่วยงานดูแล ปชช.

0
30

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดสงขลา ห่วงใยประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำกล่าว ‘ไทย-จีน พี่น้องกัน’ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ อาทิ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. มูลนิธิเพื่อการช่วยเหลือฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรอบวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มอบชุด PPE หรือชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 500 ชุด แว่นตา 500 ชิ้น หน้ากากป้องกันฝุ่น 300 ชิ้น และเครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย 20 เครื่อง


โดยก่อนหน้านี้ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน ศอ.บต. แล้วในห้วงโรคระบาด COVID-19 วิกฤติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเดือนเมษายน โดยได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนหนึ่งซึ่ง ศอ.บต.ได้คัดแยก และแจกจ่ายแก่สาธารณสุขแต่ละจังหวัดเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนแล้ว


อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์อันดีนี้ เกิดจากความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้วง COVID-19 ระบาด ของทั้ง 2 ประเทศ โดยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบสิ่งของและงบประมาณส่วนหนึ่งแก่กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำไปให้พี่น้องชาวจีนเนื่องจากประเทศจีนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเชื้อไวรัส COVD -19 ในห้วงเดือนดังกล่าว ทำให้ Mr. Ma Fengchun (หม่า เฟ้ย ชุน) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เรื่อยมา นับตั้งแต่พื้นที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น