เต็มเหนี่ยว!!อาเซียนมอลล์ปัตตานี จับมือสมาคมธุรกิจอาหาร แถลงจัดฮาลาลไทย มาเลย์ อินโด Festival 2023 สินค้าคับคั่งกว่า100 ร้าน

0
251

อาเซียนมอลล์ปัตตานี จับมือสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี และ One Stop Center Co.Ltd, แถลงข่าวจัด “มหกรรมงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลา ฮาลาลไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย Festival 2023” มีสินค้าฮาลาลกว่า 100 ร้าน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2566 รวมเวลาจัดงาน 5 วัน

โดยศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี Datuk Haji Jamal Mohd Amin ประธานห้างอาเซียนมอลล์ฯ กล่าวว่า
ตลาดฮาลาลของไทยยังเต็มไปด้วยโอกาสให้ผู้ประกอบการมาขยายธุรกิจในตลาดนี้ได้อย่างมาก

“จากข้อมูลทางสถิติล่าสุดในปี 2560 อาหารฮาลาลในตลาดโลก มีผู้บริโภคเป็นชาวมุสลิมทั่วโลกถึง 2,140 ล้านคน เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีมูลค่าได้ถึงประมาณ 162,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอาหารฮาลาลโลก ได้แก่ อาหารแปรรูปต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการ SME ไทยและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการผลิต อาทิ ผัก และผลไม้ท้องถิ่นแปรรูป เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มสมุนไพร

“อาเซียนมอลล์เป็นประตูสู่อาเซียน จากใต้สู่บน กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการตื่นตัวทั้งในพื้นที่และส่วนรวม อาเซียนมอลล์ยินดีร่วมงานและรับใช้สังคม ให้คุณค่ากับทุกกิจกรรม ทั้งวิชาการ เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม

ปัตตานีเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษ คือ ผู้คนสามารถสื่อสารสองภาษาคือภาษามลายูและภาษาไทย ดังนั้น สินค้าจากมาเลเซียสามารถขยายสู่ภาคเหนือโดยผ่านความร่วมมือกันคนปัตตานี เพราะคนปัตตานีสามารถพูดภาษาไทย และสินค้าจากภาคเหนือของไทยสามารถนำเข้ามาเลเซียด้วยความร่วมมือของคนปัตตานี เพราะคนปัตตานีสามารถพูดภาษามลายู คนปัตตานีจะเป็นสะพานระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ สินค้าสามารถขยายสู่ตลาดต่าง ๆ จากปัตตานี สู่กรุงเทพฯ หรือไปสู่มาเลเซีย”

Datuk Haji Jamal Mohd Amin บอกถึงการตอบรับจากผู้ประกอบการมาเลเซียในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่า ดีมาก

“ขณะนี้ รัฐบาลมาเลเซียมีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้และได้แต่งตั้งพวกเราที่เรียกว่า EMC (Export Management Company) เพื่อตลาดอินโดจีน แต่พวกเราไม่สามารถไปยังอินโดจีนยกเว้นไปกับคนปัตตานี เพราะเราพูดภาษาไทยไม่ได้ ดังนั้นต้องอาศัยคนปัตตานี เพื่อนำสินค้าไป เช่นเดียวกันจากภาคเหนือของไทยสู่ตลาดมาเลเซียและอินโดนีเซีย”

นางกำแก้ว เมนาคม นายกสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปํตตานี กล่าวว่า เป็นก้าวแรกของสมาคมฯ ที่ได้ร่วมจัดงานฮาลาล

“ทุกอย่างคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เรามีผู้ประกอบการฮาลาลที่หลากหลายเป็นโอกาสที่ดีมากในการเปิดเส้นทางการค้าเชื่อมโยงการตลาดในเรื่องของฮาลาล เรามีจุดเด่นด้านอาหาร เมื่อจับมือกัน โอกาสเติบโตมากขึ้น อนาคตใกล้นี้จะมีการจัดอีเวนท์ด้านอาหารไทยในมาเลเซียเพื่อให้ชาวมาเลย์รู้จักรสชาตแท้จริงมากขึ้น”

Numan Hari Bin Jamal ผู้จัดการ Asia Link Sdn Bhd.(บ.ส่งออกในมาเลเซีย) กล่าวว่า ช่วงวันจัดงานเป็นวันหยุดยาวและช่วงปิดเทอมของชาวมาเลเซีย เชื่อว่าจะมีชาวมาเลย์มาร่วมงานนี้กันเป็นจำนวนมากแน่นอน

ตลาดฮาลาลของไทยยังเต็มไปด้วยโอกาสให้ผู้ประกอบการมาขยายธุรกิจในตลาดนี้ได้อย่างมาก

ทีมช่าว@ชายแดนใต้