จับโบ๊ะ “นายกัณวีร์” ว่าที่สส.พรรคใหม่ อ้างหลานตระกูลการเมืองเก่าปัตตานี ทายาทวอนอย่าบิดเบือน

0
6063

“นายกัณวีร์” ว่าที่สส.พรรคใหม่ อ้างหลานตระกูลดังการเมืองเก่าปัตตานี โหนกระแส สร้างฐานเสียงการเมืองปัตตานี หวังเจาะฐานชายแดนใต้ ใช้คำปาตานี ถูกใจนักคิด กลุ่มเยาวชน ได้ใจได้เสียงคนรุ่นใหม่

เมื่อวานนี้ 21 พค.66 ทายาทตัวจริงของ นายแพทย์เจริญ สืบแสง ได้แจ้งว่า นายกัณวีร์ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวดองเป็นญาติกับนายแพทย์เจริญ สืบแสง ตามที่กล่าวอ้าง
สาเหตุที่นามสกุลเหมือนกัน ก็เนื่องมาจากปู่ของนายกัณวีร์ (นายมั่น) ได้ตั้งนามสกุลซ้ำซ้อนกับนามสกุลของทางตระกูลสืบแสงซึ่งมีมาก่อนแล้ว และทางตระกูลสืบแสงของนายแพทย์เจริญ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในทางใดๆ ต่อกันกับทางนายกัณวีร์ ดังนั้น การที่นายกัณวีร์กล่าวอ้างตัวเป็นหลาน หรือเกี่ยวดองเป็นญาติหรือบรรพบุรุษของตนนั้น จึงไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดทั้งสิ้น อย่าบิดเบิอนอีกเลย
ทั้งนี้ นายกัณวีร์ยังกล่าวอ้างอีกว่า ตระกูลสืบแสงต้องยพยลี้ภัยออกจากปัตตานี ไปอยู่กรุงเทพฯ ซึ่งก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกัน


ตระกูลสืบแสง ไม่เคยมีการอพยพลี้ภัยไปไหน นายแพทย์เจริญ สืบแสง ครอบครัว และญาติพี่น้องในตระกูลสืบแสง ได้ใช้ชีวิตตามปกติสุขในจังหวัดปัตตานี นายแพทย์เจริญก็ได้ทำคุณูปการมากมายนับประการให้กับประชาชนและจังหวัดปัตตานี จวบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่าน

กรณี กัณวีร์ สืบแสง ว่าที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเป็นธรรม เริ่มโดนขุดคุ้ยจากสื่อว่าเคยให้สัมภาษณ์ให้คนหลงเข้าใจทำนองว่า เป็นหลานปู่ของ นายแพทย์เจริญ สืบแสง หรือ “ขุนเจริญวรเวช” อดีตแพทย์ประจำจังหวัดปัตตานี อดีตสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในอดีตของปัตตานี และเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น รวมถึงเป็นอดีต ส.ส.ปัตตานี 3 สมัย ช่วงก่อนและหลังปี พ.ศ.2500 เพื่อนของฮัจญีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา

ในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา นายกัณวีร์ได้ปรากฎตัวเข้ามาหาเสียงในพื้นที่ต่างๆ แบบเปิดตัวพรรคใหม่ มาใหม่ ในนามพรรคเป็นธรรม มีส่งผู้สมัครนักคิด คนรุ่นใหม่ ลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยการหาเสียงของนายกัณวีร์นั้น บ้างก็กล่าวว่าตนเป็นหลานของปู่ชื่อ มั่น แต่ในอีกหลายครั้งก็ได้อภิปรายให้ประชาชนเข้าใจว่าตนเป็นหลานชายของนายแพทย์เจริญ สืบแสง อีกด้วย ซึ่งการกล่าวอ้างถึงนายแพทย์เจริญ ดังกล่าวนั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่เป็นจริงและอาจมีผลต่อคะแนนเสียงจากประชาชนที่มีความศรัทธาต่อนายแพทย์เจริญที่มีมาตั้งแต่ในอดีต

ภายหลังการเลือกตั้ง พรรคเป็นธรรมได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ 181,699 คะแนน และติดปาร์ตี้ลิสต์ 1 ที่นั่ง ได้เข้าร่วมฟอร์มทีมว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ตามที่เป็นข่าว
ทีมข่าว@ชายแดนใต้