หนังสือน่าอ่าน​ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยภูมิคุ้มกันทางความคิด​ รายได้ช่วยเหลือมนุษยธรรม​

0
58

Bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīmด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮผู้ทรงกรุณา เมตตาเสมอ
Assalām ʿalaykum wa raḥmatu-Allāh wa barakātuh.
สู้โควิดด้วยความรู้จากตำรา/บทความทางวิชาการ

หนังสือที่ทำการประมวลความรู้ ด้วยการแปลเนื้อหาแถลงการณ์คำฟัตวา(ฉันทามติ/คำชี้ขาด)ที่มาจากความเห็นของปราชญ์/อุลามะฮร่วมสมัยในเรื่องโควิด 19 โดยการอ้างอิง “สาสน์แห่งสัจธรรม/khabar shadiq” ซึ่งมีที่มาจากหลักฐานชั้นต้นในอิสลาม คือ อัลกุรอานและอัลหะดิษ นำมาใช้เป็นหมุดหมายหลักในการให้คำอธิบาย ตีความ ขยายความความรู้ และเสนอหลักคิดวิทยปัญญาต่อการมองปัญหา รวมทั้งยังมีสถานะของ “สาสน์แห่งความเห็นร่วมของอุลามะฮ/ผู้รู้ khabar mutawatir” ที่ให้ความเห็นในการฟัตวาที่น่าเชื่อถือในการเผชิญหน้าต่อสถานการณ์ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญร่วมกัน

หนังสือคัดสรรความรู้ ประมวลข้อมูลมาจากโลกออนไลน์อันมีแหล่งที่มาทั้งจากโลกอาหรับและตะวันตก ทั้งจากสถาบันปราชญ์มุสลิมนานาชาติและหน่วยงานด้านการศึกษาศาสนาอิสลามในที่อื่นๆ เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ทั้งผู้อ่านพี่น้องมุสลิมและเพื่อนต่างศาสนิก โดยมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจต่อสภาพการณ์และเงื่อนไขของปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอทางออก ลดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโควิด-19 และเสริมสร้างมุมมองที่ควรจะเป็นต่อการเผชิญปัญหาในมุมมองและวิธีการของผู้ศรัทธา

ถือเป็นหนังสือที่ให้แง่มุมความรู้ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์อิสลาม(ฟิกต์) ด้านเศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ (public policy) อำนาจรัฐ การแพทย์ และจริยศาสตร์อิสลาม(อัคลาค)และอื่นๆ นับเป็นหนังสือที่ให้การขยายมุมมอง รวบรวมข้อคิด ชวนพิเคราะห์ ใคร่ครวญ และเสนอจุดยืนต่อการมองปัญหาได้อย่างน่าสนใจ

ชื่อหนังสือ : ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยภูมิคุ้มกันทางความคิด
ผู้ผลิตและจัดทำ : สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์สถานีความรู้

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 บทย่อย โดยแต่ละบทจะให้ความคิดและความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับมุสลิมในการเผชิญกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น ดังนี้ |บทที่ 1 เป็นแถลงการณ์สหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติ ที่กล่าวถึงจุดยืนของชาวมุสลิมต่อวิกฤตโรคร้ายครั้งนี้ | บทที่ 2 ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และกระบวนการทางนิติศาสตร์อิสลาม ได้รวบรวมข้อคิดทางประวัติศาสตร์และคำถามทางนิติศาสตร์อิสลามมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาต่างๆ ที่ได้รับจากโควิด-19| บทที่ 3 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะและจริยศาสตร์อิสลาม ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงผลกระทบร่วมระหว่างการแพทย์ อำนาจรัฐ นโยบายสาธารณะและจริยธรรมอิสลาม | และบทที่ 4 ว่าด้วยเรื่อง บทเรียน ความหมายและวิทยปัญญา โดยเป็นการสรุปข้อคิดต่างๆ ที่ผู้ศรัทธาต้องนำมาพิเคราะห์ใคร่ครวญ ไปจนถึงการเรียนรู้ความหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีแห่งสัจธรรมที่มอบความสงบสุขทางจิตวิญญาณแก่ผู้ศรัทธา

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช้การจำหน่าย แต่ใช้วิธีการเชิญร่วมการบริจาคขั้นต่ำ 150 บาท ต่อ 1 เล่มโดยไม่แสวงหากำไรใดๆทั้งสิ้น โดยนำรายได้ทั้งหมดที่ได้รับ นำไปใช้เพื่อกู้วิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้

ปล.ขอเชิญชวนท่านมาร่วมบริจาคกัน จะได้รับทั้งความรู้ หนังสือ และผลบุญจากพระผู้เป็นเจ้า InshaAllah ติดต่อได้ที่ FB หรือเจ้าหน้าที่ของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และ FB ของเจ้าหน้าที่และสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย

วัลลอฮูอะลัมร็อบบิร ซิดนี อิลมา​ วาบิลลาฮีเตาฟีก วัลฮีดายะฮ

อาบูดานิช  เรียบเรียง15 Ramadhan 41
ครึ่งทางของเดือนอันประเสริฐ
เพื่อการขัดเกลาตนเอง ปรับปรุงชุมชน/บ้านเมืองให้ดีขึ้นInshaAllah

แสดงความคิดเห็น