เช็คคะแนน สส.ปัตตานี 5 เขต

0
543

สรุป ผู้ได้รับเลือกสส.ปัตตานี
เขต 1

 1. 1วรวิทย์ บารู ปชช. เบอร์ 5 ที่1 14,452 คะแนน
 2. 2 .เพชรดาว โต๊ะมีนา ภท. เบอร 4 ที่ 2 12,770 คะแนน
  3.อรุณ เบ็ณจลักษณ์ พปชรฺ เบอร 7 12,363 คะแนน
  4 -สนิท นาแว ปชป. เบอร 8 ที่4 12,328 คะแนน
  ปัตตานีเขต2
  1- นายคอซีย์ มามุ เบอร์4 พลังประชารัฐ 23,483คะเเนน
  2- นายอับดุลบาซิม อาบู เบอร์3 พรรคภูมิใจไทย 1,4833 คะเเนน
  3- นายมูฮำมัดอารีฟีน จะปะกียา เบอร์5 ประชาชาติ 13,268 คะเเนน
  4- ศิรวัชโชค นัตนมาลา 11,122 คะเเนน
  ึเขต 3
  นาย สมมุติ เบ๊ญจลักษณ์ ปชช. 23,636 คะแนน
  นายบูรฮันธ์ สะเมาะ พปชร. 20,294 คะแนน
  สิบเอกสุริยา กูทา ปชป. 12,478 คะแนน
  เขต 4
  นายยูนัยดี วาบาเบอร์ 6 ปชป . 21,556 คะแนน
  นายอริญชัย ซูสารอ รทสช. 19,350 คะแนน
  นาย อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเต้ะ ภท. 14,095 คะแนน
  เขต 5
  1.สาเหะมูฮำหมัด อัลอิดรุส เบอร์ 6 ปชช. 37,068 คะแนน
  2.อันวาร์ สาและ เบอร์ 2 พปชร. 26,544 คะแนน
 3. อัดนัน อาแว เบอร 7 กก 4,539 คะแนน