กิตติรัตน์ฯ เพื่อไทยลงทัวร์ 3 จังหวัด หวังแลนด์สไลด์ เจาะ13 ที่นั่ง

0
264
กิตติรัตน์ฯ เพื่อไทยลงทัวร์ 3 จังหวัด หวังแลนด์สไลด์ เจาะ13 ที่นั่ง
กิตติรัตน์ฯ เพื่อไทยลงทัวร์ 3 จังหวัด หวังแลนด์สไลด์ เจาะ13 ที่นั่ง

กิตติรัตน์ฯ เพื่อไทยลงทัวร์ 3 จังหวัด หวังแลนด์สไลด์ เจาะ13 ที่นั่ง
คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ประกาศความชัดเจนของนโยบาย พรรคเพื่อไทย ให้พี่น้องประชาชนชาวนราธิวาส ได้เปลี่ยนความคิดจากเดิมที่เสียเวลาไป 8 ปี ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความเลื่อมล้ำในครัวเรือน คุณภาพชีวิต การศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายค่าครองชีพ พร้อมพักหนี้เกษตรกร เร่งรัดการออกโฉนด จัดหาที่ดินทำกิน ปฎิรูประบบราชการ และปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นทั้งนี้ ทางพรรคเพื่อไทยเคยมองทะลุถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส เรื่องราคายางที่ตกต่ำแบบสุดๆ จนได้รับความเดือดร้อน ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพปลูกยางพาราระบบครัวเรือน เมื่อเกิดปัญหาค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำ ทำให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนพ่วงต่อกันมา ทั้งนี้ทางพรรคเพื่อไทยจึงเล็งเห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างดี ขอเป็นตัวแทนเข้าสภา เอาปัญหา มาแก้ เพื่อคนไทยทุกคน.
เมื่อวันที่ 10 พ.ค 2566 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงาน ณ. สนามกีฬารือเสาะ อารีนา ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ติดตามบรรยากาศการหาเสียงของ ผู้สมัครการเปิดเวทีปราศรัยของทีมงานพรรคเพื่อไทย นำทีมโดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมกับผู้สมัคร สส.8 ท่าน ได้แก่ จังหวัด.นราธิวาส
ายมูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง เขต 5 เบอร์ 7 จังหวัดนราธิวาส
นายปักสู แวนามะ เขต 4 เบอร์ 4 จังหวัดนราธิวาส
นายจิรายุ เบ็ญจวงศ์ เขต 1 เบอร์ 6 จังหวัดยะลา
นายออสกานดา สาแม เขต 2 เบอร์ 6จังหวัดยะลา
นายอภิศักดิ์ หะยีมะ เขต 1เบอร์ 1 จังหวัดปัตตานี
นายอดิศักดิ์ สาหลำ เขต 2 เบอร์ 9 จังหวัดปัตตานี
นายรุสดี แวบือซา เขต 3 เบอร์ 4 จังหวัดปัตตานี
นายอาหมัดบูรฮัน ติพอง เขต 4 เบอร์ 3 จังหวัดปัตตานี

พรรคเพื่อไทย ได้ตระเวนเดินทางไปทั้ง 3 จังหวัด เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้อง ตำบลร่มไทร ต่อด้วยการร่วมปราศรัย ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากนั้นเดินทาง พบปะ พูดคุยกับพี่น้องชาวยะลา ต่อด้วยพบปะชาวเกษตรกร อำเภอ รือเสาะ และ ศรีสาคร
นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับประเด็นที่เราคิดว่า เป็นปัญหาที่พรรคเพื่อไทยจะขอโอกาสทำงานหนัก และดูแลพี่น้องประชาชน ประการแรกที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินบนที่ดินมาเป็นเวลานาน และพี่น้องจำนวนมาก มีที่ดินซึ่งไม่มีเอกสิทธิ์ ใดๆ หรือ ถ้าหากว่ามีเอกสาร จะยังถูกเรียกว่าชื่อ อื่นๆ เช่น ที่ไม่ใช่โฉนด การที่ท่านอาศัยอยู่เป็นเวลานานทุกคนน่าจะเป็นกรรมสิทธ์ที่เรียกว่าโฉนด เพื่อจะให้พี่น้องราษฎร ได้เป็นเจ้าของที่ดินและช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้คุณภาพที่ดินเหล่านั้นสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มพูนพื้นที่สีเขียวร่วมกัน บางพื้นที่ ปัตตานี นราธิวาส จะมีปัญหาเรื่องการประมง เราก็จะแก้ไขเรือประมงรัฐบาลในอดีต ให้ถูกต้อง รวมทั้งเศรษฐกิจต่อเนื่องที่หายไปต้องนำมาแก้ไข นำเอาคุณภาพชีวิตให้กลับคืนมา และ3 จังหวัดนี้เป็นแหล่งผลไม้ดีๆ สำคัญๆของประเทศซึ่งเป็นที่ต้องการของทั้งในและนอกประเทศ การที่เราจะเชื่อมโยงกันสร้างตลาด ให้ชาวสวนผลไม้สามารถขายได้ ผลผลิตที่ดี เป็นเรื่องสำคัญ เมื่อทุกอย่าง เริ่มคลายลง การพูดจา เจรจาก็ง่ายขึ้น โดยผู้นำของพรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนต้องการที่จะทำงานร่วมมือกันกับประเทศเพื่อนบ้านและเราจะทำงานอย่างเต็มที่
อัสมา รายงานข่าว นราธิวาส