ปัตตานี-เดินแบบผ้าไทยใส่สนุก ผ้าพิมพ์ชาววัง ต.ยาบี อำเภอหนองจิก ในงานอนุรักษ์วัฒนธรรม และของดีอำเภอหนองจิก

0
550
ปัตตานี-เดินแบบผ้าไทยใส่สนุก ผ้าพิมพ์ชาววัง ต.ยาบี อำเภอหนองจิก ในงานอนุรักษ์วัฒนธรรม และของดีอำเภอหนองจิก
ปัตตานี-เดินแบบผ้าไทยใส่สนุก ผ้าพิมพ์ชาววัง ต.ยาบี อำเภอหนองจิก ในงานอนุรักษ์วัฒนธรรม และของดีอำเภอหนองจิก

ปัตตานี-เดินแบบผ้าไทยใส่สนุก ผ้าพิมพ์ชาววัง ต.ยาบี อำเภอหนองจิก ในงานอนุรักษ์วัฒนธรรม และของดีอำเภอหนองจิก

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่  สนามโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ  สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดงานอนุรักษ์วัฒนธรรม และของดีอำเภอหนองจิก ประจำปี ๒๕๖๖ และ วันรวมน้ำใจ คืนความสุขให้ชาวหนองจิก โดยมีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอหนองจิก และนางนิธิรา สองเมือง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอหนองจิกร่วมกล่าวรายงาน  มี ว่าที่ ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี, รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๓, สวญ.สภ.ตุยง, รอง ผกก.สภ.หนองจิก,หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, รองประธานชมรมนายก อปท. อ.หนองจิก, สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอหนองจิก, เจ้าหน้าที่ปกครอง, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองจิก ที่ ๑๐ บุคลากรในที่ว่าการอําเภอหนองจิก และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอหนองจิก กล่าวว่า  งานอนุรักษ์วัฒนธรรม และของดีอำเภอหนองจิก ประจำปี ๒๕๖๖จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นในอำเภอหนองจิก ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ สร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนอำเภอหนองจิก  และกิจกรรม ” วันรวมน้ำใจ คืนความสุขให้ชาวหนองจิก” เพื่อจัดหารายได้ให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอหนองจิก สำหรับใช้ในกิจกรรมประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่

            โดยงานอนุรักษ์วัฒนธรรมและของดี อำเภอ ประจำปี ๒๕๖๖ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นาวาพาโชคชมรมแม่บ้านมหาดไทย อำเภอหนองจิก, นิทรรศการจากภาคส่วนราชการ, การแสดงรำวงมหาดไทย, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, การประกวดธิดาหนองจิก, คาราวานสินค้าราคาถูก, สวนสนุก และมหรสพคอนเสิร์ตทุกค่ำคืน

จากจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่สนุก ผ้าพิมพ์ชาววัง ต.ยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผ้าประจำถิ่นของอำเภอหนอกจิกโดยได้รับเกียรติจาก นางพาตีเมาะ  สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอหนองจิก นางนิธิรา สองเมือง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอหนองจิกและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินแบบในกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่สนุก อีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้