ปัตตานี-กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักรบสีน้ำเงิน

0
11071
ปัตตานี-กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักรบสีน้ำเงิน
ปัตตานี-กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักรบสีน้ำเงิน

ปัตตานี-กองบัญชาการกองทัพไทย  โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักรบสีน้ำเงินจังหวัดปัตตานี

 วันนี้  (10 พ.ค. 2566) เวลา 10.00 น.ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านนัดฆอมิส ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ได้ให้โอวาทและพบปะกำลังพลพร้อมทั้งแสดงความห่วงใยกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล และเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งจะเป็นการขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 ในการปฏิบัติงานรับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี อย่างเต็มขีดความสามารถ   โดยที่ผ่านมา หน่วยพัมนาการเคลื่อนที่ 44 มีภารกิจหลักในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ อาทิเช่น งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ งานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ งานสังคมสงเคราะห์ งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น  โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต บรรเทาปัญหาความยากจนของประชาชน  โดยเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดังคำที่กล่าวว่า “ จงรักภักดี ปฏิบัติตนดี ปฏิบัติงานดี เพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้