ปัตตานี- นอภ.โคกโพธิ์ เชิญชวนชาวพุทธทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา “ทำดี และสู้ไปด้วยกัน”

0
399

ปัตตานีนอภ.โคกโพธิ์ เชิญชวนชาวพุทธทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำดี และสู้ไปด้วยกัน

โคกโพธิ์วันนี้เวลาในวันหยุด ออกเยี่ยมนมัสการ ถวายสังฆทาน สอบถามพูดคุยสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาความต้องการต่างๆ ของเจ้าอาวาส พระ เณร ในพื้นที่ ตั้งแต่วัดคลองช้าง .โคกโพธิ์ วัดนิคมควนเปล  วัดโรงวาส .ท่าเรือ วัดสุนทรวารี .บางโกระ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน วัดวันนี้มีพระน้อย บางวัดมีรูปเดียว ที่ผ่านมารับกฐินก็ไม่ได้ บางวัดมีปัญหาเรื่องน้ำใช้ในวัดจึงได้ประสานหน่วยงานทรัพยากรน้ำ .ปัตตานี ให้ช่วยอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อบาดาลให้ต่อไป เราชาวพุทธต้องช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เข้าใจว่าการบวชหรือบรรพชาในปัจจุบันมักบวชกันในระยะสั้น ด้วยหลายเหตุผลโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ต้องทำมาหากิน จึงอยากเชิญชวนพวกเรามีลูกหลานก็ขอให้สนับสนุนให้บวชไม่ว่าจะเป็นการบวชเณรฤดูร้อน หรือบวชพระเข้าพรรษาได้ก็จะเป็นการดีมาก อนุโมทนาสาธุการพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทุกรูปที่เป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ช่วยกันทำนุบำรุงวัดวาอารามเป็นอย่างดีครับ #สู้ไปด้วยกัน

/// นายเอก ยังอภัย สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์

แสดงความคิดเห็น