สสจ.ยะลา ยัน พบผู้ติดเชื้อวันเดียวพุ่งพรวด 40 ราย จากการเจาะเชิงรุก ปูพรมพื้นที่

0
700

เมื่อเย็นวันที่ 3 พค 63 นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา กล่าวถึงจังหวัดยะลา kick off ยุทธการเชิงรุก (Active case finding) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 พุ่งเป้าค้นหา คัดกรอง ตรวจเชื้อ covid-19 ในพื้นที่ ที่มีรายงานการติดเชื้อผู้ป่วยมาก่อน และหาผู้มีความเสี่ยงครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อให้พบผู้ติดเชื้อระยะแรก ได้รับการรักษาเร็ว ลดการแพร่เชื้อ หยุดยั้งการระบาดก่อนเดือนรอมฎอน  ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้ว่า จากการค้นหาเชิงรุก (Active case finding) ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง 9 กลุ่มเป้าหมาย     คือผู้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาจากต่างประเทศมาเลเชีย อินโดนีเชีย ปากีสถาน ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเชีย ผู้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมฮาลาเกาะห์  กลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านที่ปิดพื้นที่  ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กลุ่ม Local Quarantine และกลุ่มรวมเป้าหมาย

“ในการค้นหาเชิงรุกจำนวน 3,277 ราย  ได้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อ (Swab) ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวน 20 ราย   (อ.เมือง 3 ราย,อ.ยะหา 3  ราย และอ.บันนังสตา 14 ราย) ทั้งนี้ ทีมสอบสวนโรคจังหวัดยะลาได้ทำการสอบสวนค้นหา  ความเชื่อมโยง จากผู้ติดเชื้อยืนยัน 20 ราย พบผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่มีความสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกันรวมจำนวน 671 ราย ซึ่งได้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจผลพบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 6 ราย (อ.บันนังสตา 5 ราย และอ.ยะหา 1 ราย) และได้ทำการสอบสวนโรค ทั้ง  6 ราย โดยค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดได้เพิ่มอีก 311 ราย” นพ.สงกรานต์ กล่าว

นายแพทย์ สสจ.ยะลา ยังกล่าวอีกว่า และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ได้รับรายงานผลการตรวจหาเชื้อจากจำนวน 311  ราย ผลปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวน 40 ราย ไม่พบเชื้อ 271 ราย (อ.เมือง  4 ราย, อ.ยะหา 24 ราย ,อ.บันนังสตา  7 ราย และ     อ.รามัน 5 ราย) ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสูงสุด ตั้งแต่มีการรายงานของจังหวัดยะลา จึงเป็นข้อสังเกตให้มีการดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อใหม่ เพื่อส่งตรวจยืนยันอีกครั้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา และเมื่อทราบผลยืนยันจะรายงานให้ทราบต่อไป

ข่าว มูกะตา  หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น