ปัตตานี -ผู้ว่าฯขอความร่วมมือ ขยายเวลาตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ออก 3 -4 วัน รับวันฮารีรายอ ที่จะมีประชาชนใน จชต. ใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมาก

0
337
ปัตตานี -ผู้ว่าฯขอความร่วมมือ ขยายเวลาตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ออก 3 -4 วัน รับวันฮารีรายอ ที่จะมีประชาชนใน จชต. ใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมาก
ปัตตานี -ผู้ว่าฯขอความร่วมมือ ขยายเวลาตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ออก 3 -4 วัน รับวันฮารีรายอ ที่จะมีประชาชนใน จชต. ใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมาก

ปัตตานี -ผู้ว่าฯขอความร่วมมือ ขยายเวลาตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ออก 3 -4 วัน รับวันฮารีรายอ ที่จะมีประชาชนใน จชต. ใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมาก

วันที่ 17 เมษายน 2566 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ที่บูรณาการกำลังทั้งทหาร ตำรวจ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่ด่านตรวจบูรณาการ บริเวณหน้าศูนย์ OTOP ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีพี่น้องประชาชน จาก 3 จังหวัด ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต้องใช้ร่วมกันในการสัญจรกลับไปยังภูมิลำเนา หรือไปทำงาน หลังร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ขอความร่วมมือให้อำเภอต่างๆ ให้ยังคงตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด ต่อไปอีก 3-4 วัน เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลฮารีรายอ ของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนไปเยี่ยมญาติและไปประกอบศาสนกิจ ณ สถานที่ต่างๆ ในช่วงดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวอีกว่า จากการตรวจติดตามให้กำลังใจกำลังพล ตามด่านตรวจต่างๆ มีการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงกว่าในห้วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 16 เมษายน 2566 (ช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ 2566) มีการเกิดอุบัติเหตุ 23 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 24 ราย เสียชีวิต 1 ราย.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้