“หมอจอย” พญ.เพชรดาว เขต 1 ปัตตานี พรรคภูมิใจไทย สร้างฝันคน จชต. ให้เป็นจริงหาก อนุทิน เป็นนายกฯ

0
469

ชีพจรลงเท้าทุกวัน สำหรับ ผู้สมัครหญิงแกร่งอีกคนที่ทำงานด้านการเมืองในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาตลอดหลายปี เพราะหมายมั่นต้องการสานต่อตระกูลนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ คุณพ่อเด่น โต๊ะมีนา .. พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา หรือ หมอจอย ผู้สมัคร สส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 ที่ช่วงนี้บอกเลยว่า ชีวิตส่วนตัวคือ ทุ่มเทหาเสียงลงพื้นที่พร้อมทีมงานอย่างไม่รู้จักร้อนหรือหนาว หมายถึง ไม่กลัวคู่แข่งที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมีสายการเมือง และมีปัจจัยอื่น ๆคอยช่วยที่เชื่อว่าจะเป็นผู้ชนะในเขต 1  แต่ด้วย ศักยภาพของผู้สนับสนุนหมอจอยนั้นก็ไม่ธรรมดา บวกกับเสียงตอบรับที่ดีในหมู่สตรี ข้าราชการ และประชาชนเพราะด้วยกระแสตีหน้าตีหลังมาตลอดว่า “ผู้หญิง” ทำการเมืองได้หรอ ! แหละนี่คือ พลังทำให้หมอจอย และเอฟซีต่างช่วยหนุนกระแสขึ้นลมบนแบบใครก็ไม่คาดคิด !!

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้สมัคร สส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 เปิดเผยว่านโยบายพรรคภูมิใจไทยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ จชตซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มีสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบาก โดยการลดความรุนแรงเชิงลบ ที่ทุกฝ่ายอยากได้ แต่ก็ไม่ง่าย ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปคือสันติภาพเชิงบวก คือลดความเหลื่อมล้ำในทุกประเด็นทุกมิติในพื้นที่ จชตไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง การศึกษา สุขภาพ การเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ ความยุติธรรม รวมทั้งกฎหมายที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ในพื้นที่จชต.

นโยบายพรรคภูมิใจไทยเป็นนโยบายที่เหมือนกันทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับพื้นที่จชต.คือ นโยบายภาษีบ้านเกิดเมืองนอน อันนี้เป็นนโยบายที่ย้อนกลับไปในยุคของคุณปู่ หะยีสุหลงอับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา ว่าเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวปัตตานีเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมานั้น  ก็คืออยากให้มีภาษี มีการใช้จ่ายในพื้นที่ จชตมาให้กับคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่ส่งให้ส่วนกลางบางส่วน 

นโยบายของพรรคภูมิใจไทยมีการหาเสียงในครั้งนี้ มีเรื่องการเสียภาษีโดยสามารถติ๊กเข้าไปได้เลยว่าคุณจะเก็บภาษีให้กับบ้านเกิดของคุณ 30% เช่น อยู่ กทม.ทำงานกทม.ต้องการเสียภาษีให้กับตนเองที่ .ปัตตานี สามารถเข้าไปติ๊กชำระได้เลย ซึ่งเป็นนโยบายที่ตั้งใจให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จว.ที่เคยเรียกร้องมากว่า 60 ปี

สิ่งที่มีความต้องการที่จะทำให้พี่น้องในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งทุกนโยบายมีความสำคัญและเป็นนโยบายที่ดีทุกนโยบายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้องกระบวนการสันติภาพ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เช่นการติดตั้งหลังคาโซล่าเชลล์ฟรี ทุกหลังคาเรือนมีการติดตามการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการช่วยในการลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 450 บาทต่อเดือน และเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วย โดยสามารถใช้รถจักยายนต์ (มอไซค์)ไฟฟ้า ในราคา 6,000 บาท สามารถผ่อน 100 บาท 60 งวด โดยไม่ต้องใช้น้ำมันสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากหลังคาโซล่าเซลล์ และพักหนี้ 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นนโยบายที่สามารถทำได้ทันที ถ้าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลและมีนายกชื่ออนุทิน

จากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบระยะเวลา 20 ปีและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ทันจะจบ ก็ยังมี เรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชน  ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการศึกษา และเรื่องสาธารณะสุข ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนและเป็นเรื่องที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสนใจมาก  เมื่ออดีตพรรคภูมิใจไทยเคยมีโอกาสได้ลงพื้นที่หาเสียง เรื่องร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กฎหมายฉบับนี้มีทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ เรื่องการศึกษา สาธารณะสุขศาสนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับ เรื่องทำให้ปากท้องเศรษฐกิจดีขึ้นนั้น ต้องมีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้กับประชาชน รวมถึงเรื่องการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่เฉพาะและพิเศษไม่มีในภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทยและเรื่องสาธรณะสุขต้องมาพร้อมๆ กันอีกด้วย