ยะลา​- ศอ.บต. ส่งมอบเครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER จากบริษัทดีไซด์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด นวัตกรรมใหม่กำจัดเชื้อโรคในอากาศ

0
36

ศอ.บต. ส่งมอบเครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER จากบริษัทดีไซด์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด นวัตกรรมใหม่กำจัดเชื้อโรคในอากาศ พร้อมตรวจวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินหายใจ เพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย COVID -19
29 เมษายน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับมอบ เครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER (โมบายไอ สโลเลส สครับเบอร์) จากบริษัท ดีไซด์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด โดยมีนายสมพงษ์ วาทินชัย ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้มอบ เพื่อให้ ศอ.บต.ส่งต่อแก่โรงพยาบาล 4 จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลละ 1 เครื่อง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

เพื่อให้ทีมแพทย์นำไปตรวจผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและต้องดูดเสมหะ และใช้ในการตรวจวิเคราะห์ระบบทางเดินหายใจที่ทำให้ระบบความดันติดลบ ซึ่งเครื่อง MOBILE ISOLATE เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถกำจัดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยโควิท -19
นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังมอบอินทผาลัม ข้าวสาร ปฏิทินตารางเวลาละศีลอด และผ้าละหมาดแก่ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ผ่านผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด ประธานและผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอสม. ในกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ฮศ.1441 เพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีฐานะยากจน จิตอาสา ผู้นำศาสนา ผู้ต้องขังในเรือนจำและเด็กที่อยู่ในการควบคุมของสถานพินิจ พร้อมรับมอบขนมปังแผ่น จากบริษัทสงวนไบโอ เพาเวอร์ จำกัด เพื่อมอบแก่ผู้แทนของประชาชน และนำแจกจ่ายต่อไป


เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้ประชาชนทุกคนมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนักรบเสื้อขาวดูแลประชาชนคนไทยในขณะนี้ เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อเราทุกคน โดยเครื่อง MOBILE ISOLATE เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะสามารถผ่อนแรง และช่วยคณะแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ในห้วงสภาวการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ทุกคนกำลังช่วยกันให้สถานการณ์นี้สงบลง ในอีกมิติหนึ่งในพื้นที่ก็ได้เห็นความสงบสุขอีกครั้งในรอบ 17 ปี จึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกัน ดูแลรักษาตนเองและคนรอบข้าง สร้างความเข้าใจทั้งเรื่องโรคระบาดและเรื่องบ้านเมืองที่ถูกต้อง เพื่อความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น