ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา- รณรงค์ Thai Stop Covid-19

0
52
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา- รณรงค์ Thai Stop Covid-19

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา- รณรงค์ Thai Stop Covid-19 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ แผงจำหน่ายอาหารเดือนรอมภูอน ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี ถนน ยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีพร้อมด้วย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาและ  นายวิชัย ดาโอะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ร่วม เป็นประธานเปิดและเชิญชวนรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเดือนรอมฎอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

พร้อมมอบชุดวัสดุการทำความสะอาด “กรมอนามัย Clean together ” ให้แก่ นายกสมาคมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ผู้แทนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารรอมฎอน ตลาดเทศบาลเมืองปัตตานี และ ผู้แทนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารรอมฏอน พื้นที่ถนนปากน้ำปัตตานีเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและ ชุมชน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น