มทภ.4 ขับเคลื่อนดูแลทุกข์สุข ประชาชน พบปะ หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยกำลังในพื้นที่ ปัตตานี

0
146
มทภ.4 ขับเคลื่อนดูแลทุกข์สุข ประชาชน พบปะ หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยกำลังในพื้นที่ ปัตตานี
มทภ.4 ขับเคลื่อนดูแลทุกข์สุข ประชาชน พบปะ หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยกำลังในพื้นที่ ปัตตานี

มทภ.4 ขับเคลื่อนดูแลทุกข์สุข ประชาชน พบปะ หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยกำลังในพื้นที่ ปัตตานี

วันนี้ (29 มีนาคม 2566) เวลา 14.00 น.  ที่ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พบปะส่วนราชการ ปลัดอำเภอ,กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนส่วนราชการ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนมากที่สุด วันนี้มาเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี จากวันนั้นถึงวันนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 กับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกคนในที่นี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสถานการณ์ต่างๆมาอย่างเข้มแข็ง เพื่อที่จะให้ไปสู่จุดมุ่งหมายคือการทำพื้นที่ให้เกิดความสงบเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่หวาดระแวงแก่กัน ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้มแข็ง ฟันเฟืองหลักสำคัญเลยคือกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ที่เข้าใจรากหญ้า เข้าใจลูกบ้านของตนเองเป็นอย่างดีสามารถใช้ความใกล้ชิดสนิทสนม สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นผู้นำทางด้านความคิดในการสร้างความสงบสู่ชุมชนของทุกคนได้เป็นอย่างดีในทุกๆนโยบายที่ทุกภาคส่วนจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน สิ่งสำคัญคือ บูรณาการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย ทำความเข้าใจและหนุนเสริมนโยบายสำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยปราศจากความรุนแรงและการสูญเสีย อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำถึงในเดือนรอมฏอน ขอให้พี่น้องไทยมุสลิมได้ประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่รวมถึงช่วงสงกรานต์ของพี่น้องไทยพุทธด้วย และร่วมรณรงค์ให้รอมฎอนปีนี้เป็นปีแห่งความสุขสดใสที่พี่น้องทุกคนจะได้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของทุกศาสนา ตลอดจนขอความร่วมมือ งด ซื้อ ขาย จุดประทัด ในห้วงดังกล่าว เพราะจะทำให้เกิดความสับสนและก่อให้เกิดอันตราย หากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งยานพาหนะ สิ่งแปลกปลอมก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือสายด่วน 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้