ยะลา -มีผู้พบเห็นเสี้ยวจันทร์ ทางสำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศเริ่มต้นถือศีลอดวันพรุ่งนี้

0
157


วันนี้ 22 มี.ค.66 บรรยากาศการดูเสี้ยวจันทร์ หลังพระอาทิตย์ตกดิน เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ที่ศาลาดูดวงจันทร์ บนยอดเขาปาเร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับพี่น้องชาวได้มุสลิมจำนวนมาก ร่วมดูจันทร์เสี้ยวหลังพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ. นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา ร่วมรับชม ซึ่งในวันนี้ท้องฟ้าเปิด เมื่อถึงช่วงเวลา 18.27 น. พระอาทิตย์ตกดิน มีเสียงอาซานจากมัสยิดในพื้นที่ บรรดาผู้รู้ ที่มีประสบการณ์ในการมองเสี้ยวจันทร์ ได้จับจ้อง บริเวณจุดพระอาทิตย์ตกดิน ผลปรากฎว่า มีผู้พบเห็นเสี้ยวจันทร์ ในช่วงเวลา 18.45 น. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้ทำการสอบสวนลักษณะของการมองเห็น ของผู้ที่มองเห็น ซึ่งให้ข้อมูลตรงกัน จึงได้ทำบันทึก และแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา รายงานต่อสำนักจุฬาราชมนตรี


และเมื่อเวลา 19.45 น. ที่ผ่านมา สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศ กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 เป็นวันเริ่มต้นการถือศีลอดของเดือนรอมฎอน ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 23 มี.ค.2566โดยชาวไทยมุสลิมจะเริ่มถือศีลอดทั่วประเทศ ตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น จนกระทั่งพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งในการประกอบคุณงามความดี และเตรียมพร้อมในการจับจ่ายซื้ออาหาร ทั้งของคาวของหวาน ผลไม้ เพื่อเตรียมไว้ในการถือศีลอด

มะลูดิง ตัโด ผู้สื่อข่าวอาวุโส จ. ยะลา