สพป.ปัตตานี เขต 3 แบ่งปันน้ำใจ มอบปัจจัยยังชีพให้แก่ผู้มีฐานะยากจน และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงเดือนรอมฎอน

0
70

สพป.ปัตตานี เขต 3 แบ่งปันน้ำใจ มอบปัจจัยยังชีพให้แก่ผู้มีฐานะยากจน และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงเดือนรอมฎอน

วันที่ 28 เม.. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ร่วมกันบรรจุอินทผาลัมและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเตรียมลงพื้นที่มอบปัจจัยยังชีพให้แก่ผู้มีฐานะยากจน และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงเดือนรอมฎอน ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้ง 4 อำเภอได้แก่ อำเภอสายบุรี ไม้แก่น กะพ้อ และทุ่งยางแดง โดยบุคลากรเขตพื้นที่ฯ จะนำไปมอบให้กับครัวเรือนในพื้นที่บริการ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้พี่น้องชาวมุสลิมนำไปใช้ประกอบกิจกรรมละศีลอดในช่วงเทศกาลรอมฏอน

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่น้องชาวมุสลิมอยู่ในช่วงระหว่างการถือศีลอด ทางเขตพื้นที่ฯ ได้ระดมทุนจากบุคลากร จัดเตรียมอินทผาลัมและเครื่องอุปโภคบริโภค แบ่งปันน้ำใจมอบให้แก่ผู้มีฐานะยากจน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั้งชาวไทยพุทธและพี่น้องมุสลิมในเขตพื้นที่บริการทั่วทั้ง 4 อำเภอ ถือเป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวสอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น