“ลุงป้อม” ทัวร์ 3 จชต.อนุมัติโครงการ กพต. เลี้ยงโค-อาหารกลางวันตาดีกา-เยี่ยมด่านโกลก นร.แห่เซลฟี่คึกคัก

0
377

เมื่อวานนี้ (17 มีนาคม 2566) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ในเวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงวัว ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบพันธุ์กระถินและหญ้าเนเปียร์ให้แก่เกษตรกร ณ หมู่บ้านกำปงบารู ต.สะเต็งนอก จ.ยะลา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคบาลทั้งระบบแก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงโค ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประชุมหารือพิจารณาโครงการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. เสนอโครงให้ กพต. พิจารณา 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาสวนสาธารณะพลุบาโกยให้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ Yala city tower entertainment complex ,โครงการยกระดับจังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองแห่งกีฬา จชต. , โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (ศึกษาแนวเส้นทางใหม่และขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง) ระยะทางรวมประมาณ 1.400 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน-เบตง เพื่อลดระยะทาง ยกระดับความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังอ.เบตง จ.ยะลา

ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี ได้พบปะพร้อมมอบผ้าละหมาดและอินทผาลัมแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม บัณฑิตอาสาฯ ชุมชนพื้นที่เสริมสร้างสันติสุขขนาดเล็ก ผู้แทนภาคประชาสังคมและประชาชนที่มารอต้อนรับ

จากนั้น คณะฯ ยังได้เดินทางไปยังโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อพบปะผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตาดีกา ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติไปก่อนหน้านี้ โดยผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกาต่างกล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ที่พิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว พร้อมพิจารณาดำเนินการสอบบรรจุข้าราชการครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สนับสนุนให้ครูได้รับสิทธิการกู้ยืมเรียน และเสนอเพิ่มค่าตอบแทนให้กับครูสอนศาสนาจาก 2,000 บาท เป็น 2,500 บาท นอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มค่าตอบแทนอื่นๆอีกด้วย

คณะ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เดินทางไปยัง นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง จ.นราธิวาส เพื่อตรวจและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณี ป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับพระราชฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่ อ.ระแงะ อ.สุไหงปาดี
และ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ทั้งนี้ยังได้เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด่านชายแดน พื้นที่อำเภอสุไหงโกลก พร้อม พบปะประชาชนและนักธุรกิจในพื้นที่

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี