เทศบาลเมืองปัตตานี-จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19

0
363
เทศบาลเมืองปัตตานี-จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19
เทศบาลเมืองปัตตานี-จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19

ปัตตานี-เทศบาลเมืองปัตตานี จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.30น. ที่ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19 ซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีกล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ต้องประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทั้งจากสถานการณ์ความไม่สงบและจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างสีสันบรรยากาศแห่งความสุขให้กับประชาชนชาวปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จัดงานงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนนรินทราช และทางเดินรอบแม่น้ำปัตตานี โดยกิจกรรมภายในงานมีหลากหลายประกอบด้วย การจำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน Clean food Good taste การจำหน่ายไก่ฆอและ โรตี อาหารจานเด็ด อาหารแปรรูป สินค้าโอท๊อป ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองมากกว่า 70 ร้านค้า และการจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลเมืองปัตตานี การจัดงานเน้นการมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้จากชานอ้อย ใบตองและใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ลด ละ เลิกการใช้โฟม บรรจุอาหาร” เริ่มจำหน่ายอาหารตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีมีให้ชมมากมายทั้ง ดนตรี การแสดงของนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ การแสดงดิเกร์ฮูลู การแข่งขันและการประกวดเมนูอาหารต่างๆ อาทิ ข้าวยำโบราณ ไก่ฆอและ อาหารพื้นถิ่น รวมทั้งกิจกรรมอีกหลากหลายที่จะทำให้ผู้มาร่วมงานได้สนุกสนานและสัมผัสได้ถึงความสุขกับบรรยากาศแสนอบอุ่น พร้อมมุมถ่ายภาพที่ระลึก (Check-in) ที่สวยงามด้วย
ภาพ/ข่าว บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้