รมต.ศึกษา ลงปัตตานี มอบเงินเยียวยากว่า 25 ล้าน ให้บุคลากรครู ผู้ได้รับผลกระทบฯ

0
469


วันจันทร์ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ และพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเลขาธิการศอ.บต.หัวหน้าส่วนราชการ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำศาสนาครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายและรับผลกระทบ ร่วมงาน 500 คน
นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOA) ระดับสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายในงานวันนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ พบปะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ดีเด่นของโรงเรียน ชายแดนภาคใต้จำนวน 5 บูธ ผลการช่วยเหลือเยียวยาครู จำนวน 1 บูท


ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต 9 ครอบครัว 25,945,000 บาท
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวว่า วันนี้ได้มอบนโยบาย แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการอาชีวะ
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ประสบทุพพลภาพ เราจะเร่งเเรื่องช่วยเหลือ ซึ่งได้อนุมัติมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตฯ จำนวน 9 ครอบครัว ทายาท 38 คน ต่อไปจะรีบตั้งทำงานเพื่อเร่งให้ได้รับการช่วยเหลือ และอีกหลายๆรายที่ยังไม่ได้รับ เพราะบุคลากรทางการศึกษา ท่านเป็นคนสำคัญ่ พัฒนาทางการศึกษาให้กับเยาวชน และนอกจากนี้ เรายังจะต่อยอดการซึกษาที่เน้น อาชีพ สร้างรายได้
ต่อไปเราจะจัดให้เด็กอยู่ประจำ เรียนฟรี สร้างอาชีพขึ้นอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี