ปัตตานี-รมช มท.3 มอบโฉนดที่ดินประชาชน อ.สายบุรี 107 ราย 160 แปลง และลงมอบประกาศนียบัตร รร.ดรุณศาสน์วิทยา พร้อมแก้ไขอาสาแก้ปัญหายาเสพติด ห่วงเยาวชน จชต.

0
554
ปัตตานี-รมช มท.3 มอบโฉนดที่ดินประชาชน อ.สายบุรี 107 ราย 160 แปลง และลงมอบประกาศนียบัตร รร.ดรุณศาสน์วิทยา พร้อมแก้ไขอาสาแก้ปัญหายาเสพติด ห่วงเยาวชน จชต.
ปัตตานี-รมช มท.3 มอบโฉนดที่ดินประชาชน อ.สายบุรี 107 ราย 160 แปลง และลงมอบประกาศนียบัตร รร.ดรุณศาสน์วิทยา พร้อมแก้ไขอาสาแก้ปัญหายาเสพติด ห่วงเยาวชน จชต.

ปัตตานี รมช มท.3 มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน อ.สายบุรี 107 ราย 160 แปลง และลงมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนดีเด่น โรงเรียน ดรุณศาสน์วิทยา พร้อมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะห่วงเยาวชน จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (รมช.มท.3) พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการการจังหวัดปัตตานี และคณะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสายบุรี จำนวน 107 ราย 160 แปลง โดยมี นางสาวสุธาทิพย์ รังสิโยภาส เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มี ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม

หลังจากนั้น รมช.มหาดไทย (มท.3) โรงเรียน ดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมงานในพิธีมอบประกาศณียบัตรและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นในด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยมีนายยูนัยดี วาบา ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณศาสน์ริทยากล่าวรายงานและกล่าวให้การต้อนรับ มีนายอำเภอสายบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมให้การต้อนรับ

นายยูนัยดี วาบา ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณศาสน์ริทยา ในนามประธานดำเนินการ การจัดโครงการ งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้กล่าวว่า ในการจัดงานปัจฉิมนิเทศในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้น ชานาวียะห์ ชั้น 10 และนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 690 คน โดยในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนที่สามารถจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ควบคู่คอตัมอัลกรุอ่านจำนวน 431 คน และเป็นนักเรียนที่สามารถจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ควบคู่ชั้นซานาวี จำนวน 639 คน และมีนักเรียนที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสายบุรี จำนวน 14 คน และมีนักเรียนที่จบหลักสูตรตะหฟิซฮัลกรุอ่าน จำนวน 2 คน โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจุดหมายที่จะให้นักเรียนที่จบการศึกษาในปีนี้ได้มีขวัญ และกำลังใจ มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพอย่างมีจิตสำนึกในการเป็นยาวชนที่มีคุณภาพ ด้วยจริยธรรมที่ดีงาม ออกไปเป็นคนดีของสังคมต่อไป

  “วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้คือ เพื่อแสดงความยินดี และให้กำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างผู้บริหาร ครู ครูที่ปรึกษา และนักเรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน” นายยูนัยดี กล่าว

ด้านนายนริส ขำนุรักษ์  กล่าวว่า การมาเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินในวันนี้เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในการครอบครองที่ดิน เป็นการจัดหน่วยพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมพยายามมาบอบเองเพื่อที่จะมาพบกับพี่น้องด้วย เดือนที่แล้วก็ไม่มอบที่อำเภอศรีสาคร วันนี้ก็มามอบที่อำเภอสายบุรี แล้วก็กำลังเร่งรัดรวบรวมเพื่อให้ได้มากที่สุด เท่าทีมีเวลา และจะมามอบด้วยตัวเองเพื่อจะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ปัตตานียะลา และนราธิวาส

“ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานมาก สมัยปู่ย่า ครอบครองที่ดิน แต่ไม่มีโอกาสได้โฉนดที่ดิน  ไม่มีเอกสารสิทธิ์ วันนี้หลายคนร้อนไห้ ดีใจที่ได้ครอบครองที่ดินเป็นของตัวเอง รัฐบาลชุดนี้ได้ทำให้ได้มากที่สุด แต่ก็ยังไม่พอสำหรับความต้องการของพี่น้อง ผมในนามรัฐบาล ในนามรัฐมนตรีมหาดไทย ในนามของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ก็พยายามผลักดันให้การออกโฉนดที่ดินให้ได้เร็วที่สุด ”  นายนริส กล่าว

มท.3 ยังกล่าวถึงปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมมุสลิม โดยกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงบกลางมาก้อนหนึ่ง ไม่มาก มาแก้ปัญหา ต้องบูรณาการ กับหลายสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว เป็นหลัก เพราะถ้าปล่อยยาเสพติด ไม่แก้สังคมผิดเบี้ยวหมดเลย แต่ถ้าเรากลับมาฟื้นได้ ถ้าสถานการณ์อยู่เช่นนี้บ้านเมืองอันตรายมาก

“ขอให้พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พี่น้องมุสลิมปฏิเสธเรื่องยาเสพติด ไม่ว่าบุหรี่ ไม่ว่ากัญชา ไม่ว่าอะไรที่เป็นยาเสพติด ขอให้ปฏิเสธ เพราะมันเป็นสารชั้นต้นสำหรับที่จะติดสิ่งเสพติดอื่นๆ  ยาเสพติดอาจจะเริ่มที่บุหรี่ไม่แรงมาก  แต่มันไปสู่ที่แรงกว่าได้  เราสกัดปิดประตู้ให้แน่นที่บุหรี่ก่อน  ปิดประตู้ให้แน่นที่กัญชา” มท.3 กล่าวด้วยความเป็นห่วง ไม่สำเร็จในชีวิตการงานของมนุษย์เราคือ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีการศึกษาดีและอยู่ในหลักการศาสนา

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนนใต้