รร.สาธิต ม.ราชภัฏยะลา จัด กิจกรรม kids fun camp ค่ายปฐมวัยสาธิต yru แสนสนุก

0
474

เมื่อวันที่10 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนสาธืตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม kids fun camp ค่ายปฐมวัยสาธิต yru แสนสนุก โดยนำนักเรียนระดับอนุบาล(ปฐมวัย) ทำกิจกรรม เช่น ฐานที่1 สันทนาการร้องเล่นเต้นเพลง ฐานที่2 ลอดอุโมงค์พจน์ภัย ฐานที่3 ปีนป่ายไต่เชือกฐานที่4 เดินสำรวจ พื้นที่ ฐานที่5 ส่งแป้งคนถัดไป และฐานที่6 คุกกิ้ง cooking(แซนวิน) ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานและสีสันแก่เด็กๆเป็นอย่างมาก

สำหรับ กิจกรรม kids fun camp ค่ายปฐมวัยสาธิต yru แสนสนุก ซึ่งนอกจากเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้เด็กๆปฐมวัยตั้งแต่ชั้นบริบาลถึงระดับชั้นอนุบาล3ได้ร่วมสนุกและได้แสดงออกถึงพลังและความสามารถที่มีความแข็งแรงอดทนอดกลั้นและรู้จักการรอคอยและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ยังเป็นการสร้างความสนุกสนานและความตื่นเต้นกับฐานต่างๆให้กับเด็กๆและเป็นที่ชื่นชอบอีกด้วย

อัมรัน แมหะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา