ปัตตานี-อ.หนองจิกชาวบ้านปลื้ม ต่อยอดสู่ระดับอาชีพส่งเสริมเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ แข่งขันฟุตบอลชายหาด ท้องที่ท้องถิ่น หาดรัชดาภิเษกเกมส์ ครั้งที่ 1

0
235
ปัตตานี-อ.หนองจิกชาวบ้านปลื้ม ต่อยอดสู่ระดับอาชีพส่งเสริมเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ แข่งขันฟุตบอลชายหาด ท้องที่ท้องถิ่น หาดรัชดาภิเษกเกมส์ ครั้งที่ 1
ปัตตานี-อ.หนองจิกชาวบ้านปลื้ม ต่อยอดสู่ระดับอาชีพส่งเสริมเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ แข่งขันฟุตบอลชายหาด ท้องที่ท้องถิ่น หาดรัชดาภิเษกเกมส์ ครั้งที่ 1

อำเภอหนองจิกส่งเสริมเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ จัดแข่งขันฟุตบอลชายหาด ท้องที่ท้องถิ่นอำเภอหนองจิกหาดรัชดาภิเษกเกมส์ ครั้งที่ 1ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บริเวณหาดรัชดาภิเษก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของอำเภอหนองจิก มีการจัดแข่งขันฟุตบอลชายหาด ท้องที่ท้องถิ่นอำเภอหนองจิกหาดรัชดาภิเษกเกมส์ ครั้งที่ 1เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลชายหาด และต่อยอดสู่ระดับอาชีพต่อไป โดยมีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอหนองจิก พร้อมด้วย ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้จัดการทีม โค้ช และนักฬาฟุตบอล ชายหาดอำเภอหนองจิก และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้น และได้รับเกียรติจาก นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด “ท้องที่ท้องถิ่นอำเภอหนองจิก หาดรัชดาภิเษกเกมส์ ครั้งที่ ๑”

                 นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอหนองจิกเปิดเผยว่า สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด “ท้องที่ท้องถิ่นอำเภอหนองจิก หาดรัชดาภิเษกเกมส์ ครั้งที่ ๑” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าถึง สนใจฝึกฝนเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดรัชดาภิเษก ให้เป็นที่รู้จักและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไปของอำเภอหนองจิก โดยมี กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เป็นการจัดส่งในนามของตำบลตำบลละ ๓ ทีม รวมทั้งสิ้น ๓๖ ทีม มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๓๖๐ คน โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๓ ประเภท ประเภทละ ๑๒ทีม ได้แก่ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี, รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และ รุ่นประชาชนทั่วไป อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้