ปัตตานี-กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผบ.นทพ.เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักรบสีน้ำเงินจังหวัดปัตตานี

0
273
ปัตตานี-กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผบ.นทพ.เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักรบสีน้ำเงินจังหวัดปัตตานี
ปัตตานี-กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผบ.นทพ.เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักรบสีน้ำเงินจังหวัดปัตตานี

ปัตตานี-กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผบ.นทพ.เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักรบสีน้ำเงินจังหวัดปัตตานี

วันนี้  (1 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 น. ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี พลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านนัดฆอมิส ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ให้โอวาทและพบปะกำลังพลและแสดงความห่วงใยแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล และเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 ในการปฏิบัติงานรับใช้พี่น้องประชาชนชาวปัตตานี อย่างเต็มขีดความสามารถ   โดยที่ผ่านมา หน่วยพัมนาการเคลื่อนที่ 44 มีภารกิจหลักในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ อาทิเช่น งานก้อสร้างเส้นทางคมนาคม งานก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ งานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ งานสังคมสงเคราะห์เป็นต้น เป็นต้น  โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต บรรเทาปัญหาความยากจนของประชาชน  ดังคำกล่าวที่ว่า  “นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส”

ในการนี้ ท่านผู้บัญชาการทหารพัฒนา ยังได้พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพที่หน่วยได้ทำการสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มโรตีกรอบโบราณ บ.พิเทน ม.1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง และ กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย บ.กล้วย. ม.2  ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีมาจัดแสดง โดยมีสมาชิกกลุ่มอาชีพมาร่วมให้การต้อนรับอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ @ชายแดนใต้