พาณิชย์ จ.ปัตตานีกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จัดโครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย

0
350
พาณิชย์ จ.ปัตตานีกระตุ้นเศรษฐ บรรเทาความเดือนร้อนของชาวบ้าน จัดโครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย
พาณิชย์ จ.ปัตตานีกระตุ้นเศรษฐ บรรเทาความเดือนร้อนของชาวบ้าน จัดโครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย

พาณิชย์ จ.ปัตตานีกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จัดโครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี จัด “โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย ” จังหวัดปัตตานี ภายใต้คอนเซ็ปต์งาน “PATTIN DAY” วันของปัตตานี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพเพิ่มช่องทางการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดและให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทั้งการจำหน่ายสินค้า การแสดง เปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกคน ได้มาแสดงความสามารถ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดงาน มีประชาชนผู้สนใจและประชาชนเข้าร่วมโครงการฯรับบัตรคิวเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดเป็นจำนวนมาก

ซึ่งภายในงานได้กำหนดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

– ไก่ น่องติดสะโพก จำหน่ายวันละ ๖๐ กิโลกรัม ๆ ละ ๖๐ บาท

– ไข่ไก่ เบอร์ ๒ – ๓ จำหน่ายวันละ ๙๐๐ แผง ๆ ละ ๙๐ บาท

– น้ำตาลทราย

จำหน่ายวันละ ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ๆ ละ ๑๘ บาท

จำหน่ายวันละ ๓,๐๐๐ ขวด ๆ ละ ๔๐ บาท

– ข้าวหอมมะลิ ถุงละ ๕ กิโลกรัม จำหน่ายวันละ ๑๓๐ ถุง ๆ ละ ๑๑๐ บาท

– ข้าวขาว ถุงละ ๕ กิโลกรัม จำหน่ายวันละ ๑๓← ถุง ๆ ละ ๘๐ บาท

โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม ๔ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ 6๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ บริเวณหาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี ในวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ 3 บริเวณถนนปากน้ำ อำเภอเมืองปัตตานี ในวันที่ ๑0 – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๔ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ในวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน โดยเปิดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย

๒ รอบ รอบแรก เวลา ๑๐.๓๐ น. และรอบสอง เวลา ๑๗.๓๐ น. สามารถเที่ยว ชม ชิม ช้อป และสินค้าอื่น ๆที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา ๑o.oo น. – ๒๑. oo น. ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี หรือ Facebook Fanpage : PATTINDAY ปัตถิ่นเดย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้